Dette må du vite om rør-i-rør

BJØRN GRIMSRUD, FAGSJEF I FFV

Svaret er fuktsikkerhet, eller hvordan unngå lekkasjer i konstruksjonene. Gjennomføringer til batterier og kraner skal alltid gjøres med bruk av veggbokser i våtsoner.

Fagrådet for våtrom (FFV) mottar mange henvendelser om det kan benyttes membranmansjett i stedet for medfølgende gummimansjett som tetting rundt veggboksen. Hvis det blir en lekkasje – hvem tar ansvaret da? Dette har vært en utfordring i lang tid.

Dette ser nå ut til å ha løst seg: Forutsatt at membranmansjetten har godkjenning som tetting rundt den aktuelle veggboksen vil denne også kunne benyttes.

Ansvaret for tettheten ligger da hos den som velger løsning. (Vedr. godkjenning: Se SINTEF certification,  eller tilsvarende godkjenning fra produsent/leverandør). Fuktsikkerheten skal dokumenteres, og godkjenningsdokumentet bør derfor inngå som del av sluttdokumentasjonen.

Les også: Slik velger du riktig membran

En annen utfordring med bruk av membranmansjettene er knyttet til utskiftbarheten av rørene. Til nå har ofte løsningen vært å skru ut boksforlengeren når inner-røret skal skiftes, med det resultatet at membranmansjetten deformeres. Etter hvert som flere og flere av rør-i-rør produsentene kommer med faste boksforlengere forsvinner også dette problemet.

Bruk av membranmansjett til faste boksforlengere vil i fremtiden framstå som en fullt ut akseptabel løsning.

Fagrådet ser mange forskjellige løsninger knyttet til fordelerskap, og heldigvis registrerer vi at det er mange dyktige fagfolk der ute. Jeg vil derfor vise hvordan et skikkelig utført arbeid med fordelerskap skal se ut (se bilde lenger ned).

Les også: Rådene håndverkeren bør følge

Plassering av fordelerskap skal normalt være i tørr sone. De fleste skap har ikke nødvendig vanntett forbindelse/overgang til veggkonstruksjonen, og da heller ikke godkjenning for plassering i våte soner. Men utvikling skjer på dette området også.

I tvil? Spør leverandøren.

Skapet innvendig skal derimot være vanntett, uten åpne hull i bunn, topp eller vegger. Tett bunn er det viktigste og er enkelt å kontrollere: Ta en flaske eller mugge med vann og hell i bunnen av skapet. La stå en stund, sjekk at vann-nivået er konstant. Deretter tar du en svamp og fjerner vannet.

Rør i rør. Sånn skal det se ut.

Rør i rør. Sånn skal det se ut.

Ta et par bilder underveis i prosessen, og du har nødvendig dokumentasjon også.

Generelt bør rør-gjennomføringer i gulvet unngås. Dersom du må ha gjennomføringer i gulvet, sier Våtromsnormen at det skal benyttes hylser/hylserør eller tilsvarende til gjennomføringen. Dette vil sikre at vannrøret har fri bevegelse samt at membranen kan trekkes opp på hylsen i nødvendig høyde – 25mm over høyeste vannspeilnivå.

Bruk spikeravisere.

Fukt- og lekkasjesikkerheten blir dermed godt ivaretatt.

Her som ellers – start med å lese monteringsanvisningen. En gang er nok – men nødvendig for å sikre riktig jobb første gangen.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?