Kontrakt

Gyldighet og kontraktsfesting av Våtromsnormen

BVN er en privat bransjenorm som må kontraktsfestes

Byggebransjens våtromsnorm (BVN/Våtromsnormen) er utviklet av byggebransjen og er en frivillig norm, dvs. den er ikke myndighetspålagt å bruke. For å danne grunnlag for rettigheter og forpliktelser i forhold til hvordan våtrom skal utføres,
må derfor hele eller deler av Våtromsnormen kontraktsfestes.
Tiltakshaver og prosjekterende/utførende kan avtale i kontrakt om retningslinjene i BVN skal følges fullt ut eller delvis.

 

Hele eller deler av BVN kan kontraktsfestes

Våtromsnormen er en frivillig bransjenorm som tiltakshaver (kunde) og prosjekterende/utførende skal kunne avtale som helt eller delvis gjeldende for utførelsen av våtrom. Man kan henvise til BVN på forskjellige måter, avhengig av type prosjekt og ønsker, f.eks.:

 • BVN følges fullt ut

  "Våtrommet/arbeidene utføres fullt ut i overrensstemmelse med retningslinjene og kravene i BVN.”
  En slik formulering betyr at man kun bruker løsninger som er vist i BVN. I tillegg må man følge alle formelle krav i BVN til organisering, planlegging, prosjektering og oppfølging av arbeidene.

  Både planleging og utførelse må utføres av en Godkjent våtromsbedrift med sertifiserte personer.

 • BVN følges, men med enkelte fravik

  “Våtrommet/arbeidene utføres i overensstemmelse med BVN, men med fravik fra BVN på følgende punkter: (…). Fravikene kan gi følgende konsekvenser: (…).”
  Formuleringen kan være aktuell for eksempel ved modernisering hvor det er nødvendig å gjøre endringer i detaljer som er vist i BVN.

  Man kan også henvise til enkelte blader eller løsninger i BVN.

 • Bruk av BVN kontraktsfestes av foretak der kunden ikke stiller krav til Godkjent våtromsbedrift

  Bruk av BVN kan også kontraktsfestes av en bedrift som ikke er Godkjent våtromsbedrift med FFVs utdanning. Alternativer er:

  Alle tekniske løsninger skal være fullt ut i henhold til BVN. En kontraktsformulering kan da være:

  “Våtrommet/arbeidene utføres i overensstemmelse med de tekniske løsningene som er vist i BVN.”

  BVN følges, men med unntak for enkelte tekniske løsninger:

  “Våtrommet/arbeidene utføres i overensstemmelse med de tekniske løsningene som er vist i BVN, men med fravik fra BVN på følgende punkter: (…). Fravikene kan gi følgende konsekvenser: (…).

  Alternativt kan kontrakten beskrive hvilke punkter i BVN som ikke følges, eller den kan henvise til enkeltblader og løsninger som følges.

  Foretak som ikke er Godkjent våtromsbedrift kan kun kontraktsfeste de tekniske løsningene i BVN. Kravene i Byggteknisk forskrift (TEK) og kravene til ansvar og kontroll i Plan- og bygningsloven (Pbl) skal alltid oppfylles.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?