Bli godkjent våtromsbedrift

Ekspert på våtrom? Bevis det!

Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap av over 1100 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter. Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet.

Som Godkjent våtromsbedrift kan du:
 • markedsføre deg med BVN-logoen med påskrift Godkjent våtromsbedrift (brevark, netttsider, biler, annonser, etc.)
 • blir oppført på Fagrådet for våtroms liste over Godkjente våtromsbedrifter på Fagrådets hjemmeside
 • få godkjenningsbevis fra Fagrådet for våtrom
 • gratis logoklistremerker til bil og forretning
 • bestille brosjyremateriell med egen logo rettet mot forbruker
 • nyte godt av felles markedsføring fra Fagrådet for våtrom
 • få tilgang til egne nettsider på ffv.no med siste nytt innen forskning på våtromsmaterialer og -løsninger, endringer i forskrifter og regler, endringer i BVN, diskusjonsforum, nedlastbare logoer.

For å få tilgang, må faglig leders e-postadresse være registrert hos FFV.

Godkjente våtromsbedrifter forplikter seg til å:
 • ha BVN-sertifisert faglig leder
 • bruke BVN-sertifiserte fagarbeidere
 • følge Byggebransjens våtromsnorm, og kontraktsfeste denne i størst mulig utstrekning
 • holde seg oppdatert om BVN via løpende abonnement fra SINTEF Byggforsk

Fagrådet for våtrom kan pålegge faglig leder å delta på oppdateringskurs ved fornyelse av registrering. Godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelse av ovenstående punkter.

Typer Godkjente våtromsbedrifter:
 • Godkjent prosjekterende bedrift (med ev. utførende fag)
 • Godkjent takstbedrift
Varighet:

Godkjenningen fornyes årlig ved innbetaling av medlemsavgift, og ved innsendelse av SØKNAD OM FORNYELSE hvert 5. år. I denne perioden vil bedriften stå oppført i FFVs lister over godkjente våtromsbedrifter, og bedriften kan markedsføre seg med BVNs logo med påskriften «Godkjent våtromsbedrift».

Ved endringer i bemanningen som er av betydning for godkjenningen skal FFV varsles umiddelbart. Ved endringer som innebærer at BVNs krav ikke lenger er tilfredsstilt, faller godkjenningen bort.

Forutsetninger for godkjenning

For at en bedrift skal kunne søke om å bli Godkjent våtromsbedrift, må bedriften:

 • Benytte faglig leder og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.
 • Faglig leder må ha gjennomført minimum Grunnmodul og modul B eller C i Byggebransjens våtromsnorm, og ha gyldig våtromssertifikat (dvs. tatt eller oppdatert de siste 5 år).
 • Faglig leder kan kun stå oppført som faglig leder for én Godkjent våtromsbedrift, og må være ansatt i bedriften i minimum 50% stilling.

 Andre forutsetninger:

 • Begrepet "Godkjent våtromsbedrift" kan kun benyttes etter innvilget søknad til FFV.
 • Faglig leder eller bedriften kan ikke benytte logo eller utøve annen markedsføring for GVB før søknad er innvilget av FFV og bedriften er oppført på listen over GVB på nett.
 • Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha et gyldig organisasjonsnummer.
 • Faglig leder plikter å melde inn endringer i tilknytning til arbeidsforhold i foretaket, samt endringer i foretakets kontaktinformasjon, org nr osv, ved å sende inn en SØKNAD OM FORNYELSE av godkjenningen.
Ønsker du å komme i kontakt med oss?