Anbefalte produkter

Anbefalte våtromsprodukter

I Byggebransjens våtromsnorm, BVN, stilles det krav til forskjellige produkter til bruk i våtrom. 

Dette gjelder spesielt produkter som har særlig stor betydning for våtrommets tetthet og bestandighet:

  • membraner
  • avrettings- og innstøpingsmasser
  • bygningsplatemembraner (våtromsplater)
  • våtromspaneler
  • malingssystemer
  • sluk

Produktene kan etter søknad registreres i Fagrådet for våtroms liste over anbefalte våtromsprodukter.

Importør eller produsent må kunne dokumentere produktenes egnethet for bruk i våtrom via en SINTEF Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende godkjenning fra utlandet.

En instruktiv utførelses- og monteringsanvisning skal følge produktene.

Hvis det er kontraktsfestet at et våtrom skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm, skal entreprenøren bruke produkter som har en SINTEF Teknisk Godkjenning eller tilsvarende godkjenning.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?