Målgrupper

Hvem er Byggebransjens våtromsnorm laget for ?

  • Våtromsnormen (BVN) er ment som et oppslagsverk for alle som er involvert i arbeid med våtrom.

  • BVN gjelder innenfor alle fagområder som inngår i et våtrom (rørlegger-, tømrer-,
    mur-, maler- og elektrikerarbeid). BVN brukes også av prosjekterende, takstfolk, kontrollerende og tiltakshavere.

  • BVN angir krav til materialer og produkter som er vesentlige for våtrom i forbindelse med tekniske godkjenninger, og er dermed også et verktøy for produsenter av slike materialer eller produkter.

  • BVN er pensum i forbindelse med kurs som FFV holder for alle som er involvert i våtrom, se BVN 12.100.
Ønsker du å komme i kontakt med oss?