BVN Figursamling

Figursamling til BVN

I figursamlingen til Våtromsnormen finnes 400 tabeller og figurer fra BVN samlet på ett sted, i et hendig papirformat. Håndboka er tettpakket med nyttig informasjon om krav, anbefalinger og prinsipper for våtromsløsninger, enten man er profesjonell, leier inn fagfolk eller ønsker å gjøre arbeidet selv. Rett og slett praktiske våtromsløsninger i lommeformat som et hjelpemiddel ute i felten for alle som arbeider med våtrom. De utvalgte figurene viser utførelsesdetaljer med tydelige anvisninger, og det er lett å diskutere forskjellige løsninger med utgangspunkt i figursamlingen. 

Supplement til Byggebransjens våtromsnorm
Det er viktig å være klar over at figursamlingen ikke erstatter Våtromsnormen, den er ment som et supplement til denne. Bak alle figurene ligger det erfaringer og forutsetninger som ikke er tatt med i håndboka, men som man finner i normen. Det er derfor avgjørende for et skadefritt våtrom at all forberedelse og planlegging av arbeidene blir gjort med hjelp av Byggebransjens våtromsnorm. Figursamlingen er det praktiske hjelpemiddelet til bruk på byggeplassen og i kontakten mellom fagfolk og forbrukere.

Merk! Som BVN-abonnent kan du bestille ett gratis eksemplar av BVN Figursamling pr. år, og bestille ytterligere eksemplarer til kr. 98,- pr. stk. (ordinærpris kr. 399,-). For å få abonnent-rabatt må figursamlingen bestilles på epost kundeservice@byggforsk.no. Figursamlingen oppdateres årlig.

Bestill BVN Figursamling hos SINTEF (full pris)

Ønsker du å komme i kontakt med oss?