Modul A – Utførelse

Innhold og opptakskrav Modul A – Utførelse

Riktig jobb første gang!

Kundene har forventninger til en håndverker med våtromsertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom.

Gjennomføring og innhold

Kurset har et omfang som tilsvarer 7 timer og inneholder:

  • skader og skadeårsaker
  • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
  • produkter, godkjenningsordninger og krav
  • prosjektering av våtrom
  • problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
  • sjekklister
  • evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med 2 timers eksamen på nett. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot. 

Opptakskrav

For å delta på kurs i Modul A må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man ha gyldig våtromssertifikat i Modul B / C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul A, er personer med relevant norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), og personer med minimum 5 års relevant praksis i ett av byggfagene opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.

Lærlinger kan også ta Modul A i de siste 6 måneder av lærlingsforløpet, men vil ikke motta sitt våtromssertifikat før svenneprøven er bestått og dokumentasjon på bestått prøve er sendt inn til FFV.

Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul A tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen vedkommendes fagområde.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?