Registrere produkt

Søk om å få registrert ditt produkt

I Byggebransjens våtromsnorm, BVN, stilles det krav til forskjellige produkter til bruk i våtrom.

Fagrådet for våtrom ønsker at utvalget av gjennomprøvde våtromsprodukter skal være så stort som mulig. Dette øker kvaliteten og kompetansen rundt produktene og løsningene i bransjen.

Anbefalte våtromsprodukter har rett til å bruke logo for «Anbefalt våtromsprodukt». De blir også oppført på FFVs liste over våtromsprodukter og-systemer, se link i menyen til venstre.

Hvordan søke?

Fremgangsmåten for å få registrert ditt produkt i FFVs liste over Anbefalte våtromsprodukter finner du i BVN blad 50.100.

Det påløper et årlig gebyr for å stå på listen som du får oppgitt ved henvendelse til FFVs administrasjon.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?