Faq

Faq - Spørsmål vi ofte får

 • Kan jeg som privatperson bygge badet mitt selv?

  Svar: For å oppnå riktig kvalitet må alle som skal bygge våtrom ha nødvendig kompetanse for de arbeidene som skal utføres. I tillegg skal det som er gjort dokumenteres, slik dokumentasjon er vanlig at etterspørres når boenheten skal selges. Plan- og bygningsloven setter krav til at det benyttes fagkyndig personell for oppføring, reparasjon og vedlikehold av tekniske installasjoner.

 • Hvem godkjenner utført arbeid innen våtrom?

  Svar: Dersom arbeidene er søknadspliktige (søknad til kommunen) vil det bli gjennomført en uavhengig tredjepartskontroll av fuktsikkerheten. Ut over dette er det ingen krav til «godkjenning» av arbeider innen våtrom.

 • Når er det krav til Uavhengig kontroll (UK) av våtrom?

  Svar: Kravene til UK står i Saksforskriften (SAK), og utløses når tiltaket (byggeprosjektet) er søknadspliktig. Det skal kontrolleres at TEKs krav til fuktsikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt gjennom sjekk av rutiner, prosjektering og utførelse.

 • Må det alltid være fall til sluket i et våtrom?

  Svar: Ja – for de områdene av gulvet som utsettes for vann i brukssituasjonen
  (typisk dusjing) skal det alltid være fall som sikrer at dette vannet renner til sluket. I tillegg skal eventuelt lekkasjevann ledes til sluk. Dette medfører at det i de fleste tilfeller må være fall til sluk på hele gulvet. Overordnet gjelder at dusjvann og eventuelt lekkasjevann ikke skal renne ut av våtrommet og forårsake vannskader.

 • Er det noen forskjell på «Godkjent våtromsbedrift» og «Sentralgodkjenning for ansvarsrett»?

  Svar: Ja, det er det.
  «Godkjent våtromsbedrift»-ordningen er privatrettslig, og dokumenterer at bedriften har gode kunnskaper i bruk av Byggebransjens våtromsnorm og har riktig kompetanse til å bygge gode våtrom.
  «Sentralgodkjenning for ansvarsrett» er en ordning som driftes av det offentlige, gjennom Direktoratet for byggkvalitet. Denne ordningen dokumenterer at bedrifter har tilstrekkelig kompetanse innen tildelte ansvars- og arbeidsområder. Ordningen er spesielt tilrettelagt for bruk i søknadspliktige tiltak, men kan også benyttes som dokumentasjon av kompetanse i byggesaker uten søknadsplikt.

 • Kan jeg benytte skipsparkett på badegulvet?

  Svar: FFV kjenner ikke til noen skipsparkett som er godkjent for dette formålet. Slike produkter må ha en godkjenning som dokumenterer at materialet er egnet til slik bruk
  i norske byggverk. Typiske krav er at materialet ikke skal inneholder helsefarlige stoffer, det skal være lett å holde rent, tåle varierende fukt- og temperaturbelastninger, være sklisikkert mm.

 • Hvordan kan jeg markedsføre min BVN-kompetanse? Hvem kan bruke BVN- /GVB-logo?

  Svar: Som sertifisert våtromsarbeider i henhold til BVN Modul A for utførende mottar man et kursbevis i papir og selve våtromssertifikat (lommebevis i plast). Kun disse to bevisene kan brukes som verktøy i eventuell markedsføring av personens BVN-våtromskompetanse, i tillegg til det skrevne ord.
  Som sertifisert fagarbeider i modul A har personen hverken rett eller anledning til å benytte våre logoer (BVN-/GVB-logo). Dette gjelder også evt. personens enkeltmannsforetak.
  Bruk av BVN-logoen er forbeholdt «Godkjente våtromsbedrifter» (GVB), og misbruk vil bli påtalt og anmeldt.
  Dersom du har holdepunkter til å anta at noen bruker logoene våre på feil grunnlag, ber vi deg om å sende melding til godkjent@ffv.no eller ring oss tlf. 22 96 10 00. Alle henvendelser om logomisbruk vil bli behandlet anonymt.

   

 • Hvorfor finnes Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og alle BVN-kurs kun på norsk?

  Avgjørelsen baserer seg på at alt regelverk som ligger til grunn som f. eks. Plan- og bygningsloven (PBL) og Byggteknisk forskrift (TEK), kun finnes på norsk. Håndverkerne må også kunne forstå og følge montasjeanvisninger og produktgodkjenninger skrevet på norsk.
  Tilstrekkelige norskkunnskaper er ikke minst forutsetning for en god, tillitsfull kommunikasjon mellom kunden og håndverkeren.

 • Er det krav til Uavhengig kontroll (UK) av kjøkken

  Svar: Nei. Kjøkken er ikke definert som våtrom i TEK, og utløser ikke krav om UK. Fuktbelastningen som oppstår med regelmessig vannsøl og kondens/vanndamp er en annen. Men på et kjøkken er det mange mulige lekkasjepunkter, så TEKs krav til lekkasjesikring skal selvfølgelig være ivaretatt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?