Sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon

Som kunde har du krav på dokumentasjon på hva som er utført av jobb når drømmebadet står ferdig. (Foto: Adobe Stock)
Som kunde har du krav på dokumentasjon på hva som er utført av jobb når drømmebadet står ferdig. (Foto: Adobe Stock)

Myndighetene, gjennom byggteknisk forskrift (TEK10/17) setter krav til FDV dokumentasjon – en såkalt FDV-instruks. Med FDV menes Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Krav til innhold er ikke spesifisert i detalj, og må tilpasses den enkelte jobben.

Takstbransjen og forsikringsselskapene stiller også forventninger til en ryddig og god nok dokumentasjon av arbeidene som er utført – gjennom bruken av Norsk Standard 3600.

Med dette som utgangspunkt, hva er god nok sluttdokumentasjon for et nyoppusset våtrom?

Fagrådet for våtrom (FFV) har god kompetanse på dette området, og foreslår følgende innhold i sluttdokumentasjonen for et komplett nyoppusset våtrom:

  • Stedsangivelse. Våtrommets plassering. (Gårdsnr/Bruksnr, leilighetsnr, etasje)
  • Engasjerte firmaer. Oversikt med kontaktinformasjon.
  • Utførte arbeider. Kortfattet beskrivelse av disse.
  • Drift / daglig bruk: Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.
  • Vedlikehold: Oversikt – hva krever vedlikehold. Hvor ofte og på hvilken måte. For eksempel hvordan rense sluket.
  • Produktoversikt. Produkter og materialer som er benyttet, og leverandører / produsenter av disse. For eksempel hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør eller produsent av disse varene.
  • Dokumentasjon i tiltaket. Offentlige dokumenter v/ søknadspliktige tiltak, kopi av kontrakt, tegninger, bilder, evt. rapporter, teknisk brosjyremateriell.

Forslaget til innhold er i tråd med anbefalingene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Innholdet skal tilpasses omfanget av de utførte arbeidene, og derfor kan innholdet i punktene variere fra gang til gang.

FFV har utarbeidet en word-mal til bruk for Godkjente våtromsbedrifter som ønsker et verktøy for utarbeidelse av sluttdokumentasjon.

Godkjente våtromsbedrifter kan kontakte FFV for å få malen tilsendt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?