Informasjonskurs

Innhold Informasjonskurs

Informasjonskurs våtrom henvender seg til personer som ønsker/trenger informasjon om Byggebransjens våtromsnorm, BVN:

  • Butikkansatte
  • Meglere
  • Advokater
  • Forsikringsfolk
  • Materialleverandører
  • Myndigheter
  • Privatpersoner

Kurset er en innføring i BVN, normens krav til våtromsprodukter og -systemer samt vanlige feil og skader i våtrom. Alle som fullfører Informasjonskurs våtrom mottar kursbevis.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?