Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon i henhold til BVN

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) stiller klare krav til dokumentasjon.

Når det er kontraktsfestet at et bad eller et vaskerom skal bygges etter Våtromsnormen (BVN), så har våtromsentreprenøren en klar forpliktelse til å levere kunden (både privat og profesjonell byggherre) følgende dokumentasjon iht. BVN 60.005 Kvalitetssikring og dokumentasjon av arbeider i våtrom:

  • Som bygget-tegninger og/eller bilder av faktiske løsninger, dette gjelder spesielt skjulte løsninger som f.eks rørføring, el.innstallasjoner og membranløsninger
  • beskrivelse av faktiske løsninger
  • produktbeskrivelser (alt synlig utstyr på badet)
  • dokumentasjon på bruk og vedlikehold
  • komplett kontrolldokumentasjon, i den grad det er relevant i det enkelte prosjekt
Ønsker du å komme i kontakt med oss?