Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon i henhold til BVN

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) stiller klare krav til dokumentasjon.

Når det er kontraktsfestet at et bad eller et vaskerom skal bygges etter Våtromsnormen (BVN), så har våtromsentreprenøren en klar forpliktelse til å levere kunden (både privat og profesjonell byggherre) følgende dokumentasjon iht. BVN 20.010, pkt. 43:

  • 1:20-tegninger av faktiske løsninger i den grad det er relevant i det enkelte prosjekt
  • beskrivelse av faktiske løsninger
  • produktbeskrivelser (alt synlig utstyr på badet)
  • dokumentasjon på bruk og vedlikehold
  • komplett kontrolldokumentasjon i den grad det er relevant i det enkelte prosjekt
Ønsker du å komme i kontakt med oss?