Oppdateringskurs A/B/C

Oppdateringskurs

Kurset er beregnet på de som tidligere har tatt våtromssertifikat i modul A, B eller C.

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres minst hvert 5. år.

Dette betyr at alle Modul A sertifikater som er eldre enn 5 år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert» på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

For Modul B og C anbefales oppdatering hvert 3. - 5. år.

NB. Faglig leder for Godkjent våtromsbedrift ha oppdatert våtromssertifikat.

 

Oppdatering på nett

På grunn av en omlegging av våre systemer, fungerer dessverre ikke direkte påmelding til det nettbaserte oppdateringskurset inntil videre. Om du ønsker å ta oppdateringskurs på nett, ta kontakt med oss på godkjent@ffv.no, så får du tilsendt faktura og innlogging direkte fra oss.

Kurset koster kr 1500,-  + mva og tar totalt 3-4 timer å gjennomføre. Etter påmelding har du 4 uker på deg til å gjennomføre kurset. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 

Gjennomføring og innhold

Kurset tilbys som nettbasert kurs* via vår hjemmeside eller som kurs i klasserom (pr i dag også mulig i form av webinar eller klasserom på nett) gjennom våre forskjellige kursarrangører.

Kurset inneholder:

  • oppdatering av BVN
  • oppdatering av opplæringskravene
  • nye lover, forskrifter, normer
  • erfaring med skader og skadeårsaker
  • eventuelle nye krav til faglig utførelse
  • nye materialer/produkter og løsninger
  • forbedringspotensialer
  • kunnskapsutveksling

Kurset i klasserom har et omfang av 7 timer. For å melde deg på, se i kurskalenderen vår for aktuelle datoer.
Det nettbaserte oppdateringskurset har et omfang på ca. 4 timer. For påmelding, send en epost til godkjent@ffv.no 

Kursdeltakerne får etter kurset utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs, som er gyldig i 5 nye år.

*Dersom en bedrift ønsker å melde på flere av sine ansatte til nettkurs samtidig, ta kontakt med FFV for en felles faktureringsløsning.

Priser

Prisen på nettbasert oppdateringskurs er kr 1500,- + mva per deltaker.
Prisen på oppdateringskurs i klasserom varierer fra kursarrangør til kursarrangør, se http://ffv.no/kurs/finn-et-kurs/ og nærmere informasjon til hvert kurs under «vis info». Ta gjerne kontakt med våre kursarrangører dersom du har ytterligere spørsmål.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?