Forbruker

Informasjonsbank for forbruker

I Norge registreres det årlig ca 80.000 vannskader. Årsakene til mange av disse skadene skyldes at arbeidene ikke er utført godt nok, eller at materialene som er benyttet er for dårlige.

Prosessen ved å bygge, eller rehabilitere våtrom kan være omfattende og uoversiktlig. Fagrådet for våtrom har utarbeidet flere ulike verktøy for å hjelpe forbrukere i de ulike delene av prosessen.

På våre sider Godkjente våtromsbedrifter kan du søke etter Godkjente våtromsbedrifter. Listene inneholder bedrifter som har gjennomført vårt opplæringssystem, og dermed besitter rett kompetanse – et nøkkelord for en vellykket prosess. Her finner du også takstbedrifter med rett kompetanse.

Under valget gode råd til forbruker har vi laget en sjekkliste for deg som ønsker et optimalt våtrom.

Valget sluttdokumentasjon sier noe om hva du som forbruker kan forvente å få etter at byggingen eller rehabiliteringen er ferdig.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?