Modul D – Instruktørkurs

Innhold og opptakskrav Modul D- Instruktørkurs

Kurset går over 8 timer og inneholder:

  • Pedagogikk og kommunikasjon
  • Fremføring og presentasjonsteknikk
  • Faglig forståelse

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen på tre timer og en muntlig eksamen på 15-20 minutter, hvorav det i 10 minutter foreleses i tildelt tema.

Opptakskrav
  • Våtromssertifikat i fagmodulen(e) vedkommende selv ønsker å undervise i
    *OBS! Kursdeltakere med Modul A må ha gyldig sertifikat, dvs. ikke eldre enn 5 år, se www.ffv.no/oppdateringskurs
  • Relevant pedagogisk utdanning 1)

1) Med hensyn til ”relevant pedagogisk utdanning” vil Fagrådet for våtrom akseptere følgende dokumentasjon på
   utdanning eller tilsvarende:

a)     Yrkespedagogisk utdanning på Staten yrkeslærerhøyskole. Kurset har ca. 6 måneders varighet

b)    PUFS – Pedagogisk Utdanning for Sivilingeniører, eller tilsvarende (Studieopplegg ved for eksempel NTNU som er beregnet for de som skal drive undervisning i videregående skoler eller høyskoler).

c)     Andre kurs for bedriftslærere i kombinasjon med dokumentert undervisningserfaring av minst et års varighet.

d)    Realkompetansevurdering utført av FFV på grunnlag av egenerklæring eller attest(er) som dokumenterer minimum 3 år praksis innen undervisning/ instruktør.

Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul D, tildeles kursbevis og sertifikat som instruktør for kurs i BVN innenfor vedkommendes fagmodul(er).

Instruktører som ønsker å undervise i mer enn én fagmodul (A/B/C), og som ikke har ytterligere godkjent kompetanse, må gjennomføre og bestå eksamen i fagmodulen(e) vedkommende selv ønsker å undervise i.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?