Fagsjefens 10 råd til håndverkeren

Fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud
Fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud

Tekst: Rune Midtskogen

Oslo: Fagsjefen i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, har 40 års erfaring fra håndverksbransjen, hvorav de siste årene med fokus på våtrom. Han mottar daglig henvendelser fra håndverkere og forbrukere.

Les også: Disse er eksperter på lokal utbedring

– Det er veldig bra at mange håndverkere tar kontakt med oss for å søke tips og råd; fortsett med det! Utfordringene mange har er å bygge og planlegge for tilgjengelighetskravene, både med hensyn til maks terskelhøyde og nødvendige spikerslag for HC-utstyr. Mange håndverkere er blitt flinkere til å tenke før de gjør. Det gleder oss i Fagrådet. Husk: Planlegging og riktig jobb første gangen er roten til alt godt. Og eneste veien til god butikk, sier Grimsrud. 

Les også: Advokat gjennomførte kurs i BVN

De fleste spørsmålene Grimsrud mottar fra forbrukere dreier som om hva slags sluttdokumentasjon de krav på.

– Mange opplever at de ikke mottar noe før de stresser håndverkeren. FDV-dokumentasjon er en del av tjenesten, og skal leveres uten at kunden må spesielt be om å få den.

Her er Grimsruds gode råd til håndverkeren:

 

  • Planlegging : Noen typiske punkter som må være gjennomtenkt er: Rørføringer i yttervegg, fallforhold og slukplassering i plan og høyde,terskelhøyde, spikerslag for HC-utstyr, og hvem gjør hva med sisternekassa. De som utfører må ha en tegning og beskrivelse å jobbe etter.
  • Rør-i-rør fordelerskap skal normalt plasseres i tørre soner,  da de aller fleste av disse skapene ikke har dokumentert tett overgangsløsning mellom ramme og membransjikt.
  • Rørgjennomføringer i baderomsgulvet  skal man i utgangspunktet unngå. Men noen ganger har man ikke noe annet valg, og da må man passe på at rør som legges opp gjennom baderomsgulvet har en viss minsteavstand til veggen slik at det blir mulig å utføre membranarbeidene rundt rørene på en tilfredsstillende måte. Minsteavstander må av samme årsak også ivaretas mellom 2 rør. For rør-i-rør gjelder at varerøret ikke kappes for kort, og at membranen føres så høyt opp på varerøret at vannskadesikkerheten blir ivaretatt.
  • Overgangen membran og sluk. Det er i dette området i våtrommet hvor flest lekkasjer oppstår. Årsakene er som oftest manglende samhørighet mellom membransystem og klemring. samt at slukmansjetten ikke er påført nok membran, noe som fører til kappilært sug av vann inn under mansjetten. En annen årsak kan være dårlig innfesting av sluket som medfører at membranen strekkes så mye at den sprekker.
  • Membraner  er i utgangspunktet vanntette, men ikke alle er damptette. Husk at på yttervegg og mot kalde rom skal membran være damptett. Sjekk produktdokumentasjon. I senere tid har det blitt populært med malte overflater. Våtromsmalingsystemer er dampåpne, så her kreves egen dampsperre i  tillegg.
  • Gjennomføringer til vegghengt klosett  i gulv og vegger inne i kassa - skal også være vanntette. Sisternekassa eller veggen må bestå av fuktbestandige løsninger/materialer.
  • Samhørighet: Produktene må passe sammen. Sørg for å lese montasjeanvisning og produktdokumentasjonen. Og bland ikke komponenter fra forskjellige systemer.
  • Bæring og stivhet: Svikt i underlaget vil ofte medføre at fliser sprekker eller løsner. Nødvendig stabilitet må planlegges og utføres.
  • God ventilasjon: Det er helt avgjørende med god kapasitet på ventilasjonsanlegget. Kapasiteten avhenger av om du har vindu du kan åpne eller ikke.
  • Kommunikasjon:  Bedriftene må bli flinkere til å kommunisere internt og med kunden.
Ønsker du å komme i kontakt med oss?