Temakurs

Webinar - Våtrom for takst

Spisskompetanse betyr mye

Hvert år får FFV svært mange henvendelser av faglig karakter fra takstbransjen og andre som følger opp eller kontrollerer våtrom, om juridiske og tekniske forhold relatert til våtrom.

Det gleder oss å nå kunne tilby temakurs Våtrom med fokus på erfaringsdeling med en viktig takstbransje.

Kurset passer for deg som følger opp og kontrollerer våtrom.

 

 

Målsettingen med dette webinaret er å synligjøre temaer som har betydning for vurdering av våtrom, enten det gjelder tilstandsanalyser, tvistesaker, byggeplassoppfølging, ledelse av våtromsarbeider, fagmessig utførelse eller tolkning av regler. 

Kursforelesere

Kursholdere er daglig leder Vidar Hellstrand og fagsjef Bjørnar Hansen i Fagrådet for våtrom. Du får også møte FFVs nye seniorkonsulent, Geir Sørensen, som kommer for å snakke om vurdering av bom i fliskonstruksjoner. I tillegg stiller Stian Østrem fra Surface Design Mikrosement & baderom for å svare på spørsmål relatert til mikrosement i baderom.

Agenda for dagen
 • 0900 - 1000     Dokumentasjonskrav for våtrom TEK, Forskrift til avhendingsloven, NS3600, hva gjelder egentlig og når?
 • 1000-1100       Repeterende feil i våtrom – plassbygde og prefabrikkerte våtrom – de vanskelige tingene å vurdere?
 • 1100-1115       Pause
 • 1115- 1200      Vurdering av bom i fliskonstruksjoner
 • 1200-1230       Lunsj – der du er
 • 1230-1320       Krav til sanitæranlegg –TEK og fokusområder ved tilstandsvurderinger som bygningssakskyndige bør kjenne til
 • 1320 - 1400     Mikrosement i baderom – alt du trenger å vite
 • 1400 -1410      Pause
 • 1410 – 1450     Levetider og våtrom – hva skal man mene for forskjellige membraner og overflater i våtrom?
 • 1450 -1530       Lokale reparasjonsmetoder når det er påstrykningsmembraner

Kurset er aktuelt for alle som arbeider med vurderinger av våtrom i forhold til verdi, tilstand og skade og de som følger opp prosjekter på byggeplass enten det er nybygg eller i ROT- markedet.

Informasjon og påmelding

Kurs dato:                 - ingen dato satt opp -

Påmeldingsfrist:       

Kurssted:                  Webinar på TEAMS

 

Pris per deltaker:

 • Ordinær pris: kr 4.400,- eks. mva.
 • Medlemmer av Norsk Takst: Kr. 3.120, - eks. mva.
 • Godkjente våtromsbedrifter (GVB) og personer med BVN-sertifikat i Modul-C (Takst): kr. 2.800,- eks. mva.

Påmelding er bindende, men kan overføres til annen person innen samme bedrift innen kl. 12.00 dagen før kurset.

Norsk Takst er medlemmer i Fagrådet for Våtrom.

 

Sertifisering i BVN Modul C?

Med sertifisering innen BVN Modul C for takst får du verktøyene du trenger for å utføre uavhengig kontroll og tilstandsvurdering av våtrom, og du kan bevise det for kunden!

 

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?