Møt FFVs nye Seniorrådgiver

Geir Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen både som utførende, prosjekterende og kontrollerende.

FFV ønsker med ansettelsen å støtte blant annet Godkjente våtromsbedrifter ytterligere i faglige spørsmål, gi rådgivning på BVN i forhold til membraner, limteknikker og bruk av keramiske fliser samt følge opp arbeider i regi av FFV.

 

Lang erfaring

Med sin lange erfaring gjennom hele byggeprosessen, kan Sørensen relatere godt til de utførende. Han er meget engasjert i opplæring i faget, og at dette gjøres så enkelt som mulig, slik at alle deler av fagene har glede av kurs og opplæring, og at det kommer til nytte i det daglige arbeid. Geir kjenner også store deler av bransjen og bedriftene fra innsiden, noe som selvfølgelig er en stor nytte for FFV.

Travel teknisk hverdag

Geir Sørensen er fra 21. juni ansatt som seniorrådgiver i Fagrådet for våtrom i 40% stilling. Samtidig er han også ansatt i en deltidsstilling som fagsjef i Norsk Byggkeramikkforening (NBKF).

Sørensen er utdannet murmester og takstmann og har også tidligere vært sensor for FFV i nesten 10 år.

Han har god erfaring innen flistekniske problemstillinger, rådgivning samt kurs innen tekniske forskrifter og materialer. I tillegg har han arbeidet med tilstandsrapporter på våtrom samt rådgivning, og kjenner derfor begge sider av bordet.

Allerede på våtromsdagene i Sandvika høsten 2022 holdt han innlegg fra scenen om bruk av storformatfliser med bruk av BVN, toleranser med også litt fokus på NS 3600 og forskrift til ny avhendingslov.

Tverrfaglig forståelse

Sørensen kjenner også godt til BVN, tekniske forskrifter samt norske standarder. Oppgavene til Geir vil blant annet være å følge opp tekniske henvendelser både fra forbrukere, utførende, prosjekterende og andre bransjeaktører.

De store oppgavene som står på agendaen er forståelsen av god planlegging (prosjektering), bidra til enklere og mer detaljerte anvisninger som oppfyller teknisk forskrift, men også å jobbe med hvordan man lett kan dokumentere fagmessig utførelse.  Hvorfor slurve med dokumentasjonen når det finnes en enkel og forståelig måte å produsere dette på.

Alle i bransjen er opptatt av mindre feil og reklamasjoner, og det er derfor viktig å forenkle budskapet til de utførende og prosjekterende slik at det blir færre unødvendige reklamasjoner.

Solid bakgrunn

Sørensen har tidligere også arbeidet i Höganes som prosjektselger og i Norfloor hvor han var prosjektansvarlig og teknisk sjef. Han har derfor svært god kjennskap til fliser, materialer og flisfabrikker og hvordan produksjon av fliser fungerer.

Med solid fagbakgrunn og erfaring ser han frem imot å bidra til videreutvikling av BVN og arbeidet med informasjonsvirksomhet om gode bad.

Svarer på faglige spørsmål

Godkjente våtromsbedrifter har åpen linje for spørsmål til Fagrådets fagavdeling. Geir står klar til å svare på alt dere måtte lure på om våtrom! Ta kontakt på geir@ffv.no eller telefon 400 71 045.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?