Ting du bør vite litt om når du skal pusse opp badet

At du som privatperson har bestillerkompetanse, og kjenner litt til den prosessen det er å bygge/renovere bad, vil bidra til at jobben går greit og uten misforståelser eller store overraskelser.

Fagrådet for våtrom (FFV) har i denne forbindelsen satt opp en liste det kan være nyttig å gå gjennom før du starter:

 

1) Ha en plan! Bruk god tid til å planlegge; Overflatematerialer, plassering av innredning og utstyr. Endringer underveis i byggingen vanskeliggjør et godt resultat.

2) Det tar tid å bygge et bad, ofte 4-5 uker.

3) Velg overflatematerialer som er egnet til formålet. Dokumenterte egenskaper er et krav i Byggteknisk forskrift (TEK17). Trender – Interiør – er ikke alltid forenelig med egnethet. (Skipsparkett, micro-sementer, furupaneler mm.) Husk materialene skal tåle varierende temperatur, vann- og fuktpåkjenninger i mange år, sklisikkerhet, rengjørbarhet. CE-merking alene er ikke godt nok.

4) Der det dusjes kreves det fall på gulvet – til sluk. Utenfor dusjsonen tillater TEK 17 tilnærmert flatt gulv, mens Våtromsnormen sier at det skal være litt fall her også, slik at eventuelt lekkasjevann og vannsøl også renner til sluket.

5) Dersom det ligger til rette for – ha lav terskelhøyde av hensynet til tilgjengelighet (rullestol).

6 God ventilasjon; Spalte under døra sørger for luft inn på badet (tilluft). Kanal eller vifte sørger for luft ut (avtrekk).

7) Det er krav til at rør skal være lekkasjesikret og utskiftbare. Gamle kobberrør inne i veggene tilfredsstiller ikke dette. Bruk «rør-i-rør» hvis skjult montasje. Kobberrør og forkrommede rør kan benyttes synlig på badet.

8) El.kontakter kan vanligvis ikke plasseres der det er stor vann- eller fuktbelastning.

9) Vegghengte klosetter med sisterne inne i veggen skal ikke plasseres i yttervegg. (Ved yttervegg blir det evt kasse utenpå veggen). Rundt innebygde sisterner skal det sikres mot lekkasjeskader ved å bygge hulrommet vanntett.

10) Litt isolasjon eller varmereflekterende materiale under varmekablene er alltid fornuftig.

11) Dersom du selv kjøper inn materialer / utstyr så er det du som har ansvaret for å ev. reklamere og skaffe tilveie dokumentasjon på disse produktene.

12) Sørg for å motta slutt-dokumentasjon: FDV-dokumentasjon (Forvanltning, Drift og Vedlikehold). Informasjonen skal også inneholde produktdata og en leverandøroversikt.

13) Velg bedrifter med dokumentert kompetanse, og som har gode referanser, gjerne en Godkjent våtromsbedrift (GVB). Her finner du en oversikt over disse.

14) Innhent tilbud fra flere.

15) Gjør alle avtaler skriftlig.

16) Kontrakt med én eller flere bedrifter. Hvis flere – hvem skal koordinere?

17) Bedrifter med faste team av håndverkere erfarer vi at lykkes hver gang. God samordning, kjente løsninger og produkter.

 

Lykke til!

 

Med bestillerkompetanse og tydelig kommunikasjon med håndverkeren er det lettere å få et godt resultat. (Foto: Adobe Stock)
Med bestillerkompetanse og tydelig kommunikasjon med håndverkeren er det lettere å få et godt resultat. (Foto: Adobe Stock)
Ønsker du å komme i kontakt med oss?