Fagrådet for våtrom søker ny daglig leder

Daglig leder i Fagrådet for våtrom, Vidar Hellstrand, fratrer sin stilling i løpet av våren og ønsker seg en engasjert etterfølger.
Daglig leder i Fagrådet for våtrom, Vidar Hellstrand, fratrer sin stilling i løpet av våren og ønsker seg en engasjert etterfølger.   Foto: Fagrådet for våtrom

TEKST OG FOTO: Fagrådet for våtrom

Fagrådet for våtrom er en viktig pådriver for samarbeid i bransjen om tekniske løsninger for våtrom, og det jobbes kontinuerlig for å styrke posisjonen til den seriøse delen av byggebransjen. Gjennom kursing i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og ordningen Godkjent våtromsbedrift sertifiserer FFV fagarbeidere og bedrifter som ønsker å dokumentere sin kunnskap, seriøsitet og kompetanse innen våtrom.

Variert hverdag

Daglig leders stilling i FFV er tett knyttet opp mot fagsjefen, og en del av tiden går med på å besvare henvendelser fra både byggeiere og utførende med pågående tvister, så vel som privatpersoner og fagarbeidere som ønsker råd før de går i gang med et nytt våtromsprosjekt.

Stillingen omfatter også administrative oppgaver og ledelse av et dyktig team på 6 ansatte. Hellstrand trekker spesielt frem en dynamisk arbeidshverdag som et stort pluss. Oppgavene er varierte med spennende faglige diskusjoner, samarbeid og kontakter utenfor organisasjonen, tekniske utfordringer, administrasjon og utvikling. Spesielt det gode samarbeidet med våtromsgruppa i SINTEF har vært og er svært viktig for FFVs virke. – Jeg har aldri hatt en kjedelig dag på jobb, og har virkelig fått brukt hele meg, sier Hellstrand.

Vanskelig avgjørelse

Hellstrand har sagt ja til en jobb som daglig leder hos en større entreprenør i ROT-markedet, og vil fratre sin stilling i FFV i løpet av sommeren. – Jeg gleder meg til å bruke alt jeg har lært de siste årene i den nye jobben, sier han og legger til: – Jeg vil også understreke at valget om å slutte i FFV etter bare to år ikke var enkelt, og det ble noen søvnløse netter. Jeg har stortrivdes i jobben, og den nye daglige lederen vil komme til en spennende arbeidsplass og et flott team med gode og engasjerte kollegaer.

Viktige samarbeid

SINTEF og FFV startet i slutten av 2023 et helt nødvendig og viktig arbeid med å revidere råd og krav til badegolv i Våtromsnormen, tilpasset nye trender og ønsker blant både utførende og brukere av våtrom. Under våtromsdagene på Kløfta den 12.-13. september, vil det bli informert om dette arbeidet og anbefalingene. Hellstrand vil også holde flere innlegg fra scenen på konferansen, så helt borte fra FFV blir han ikke med det første.

I forbindelse med ny Forskrift til avhendingsloven, som kom i 2022, har det også vært et godt samarbeid mellom FFV og aktørene i takstbransjen som utfører tilstandsanalyser ved omsetning av boliger og fritidsboliger. – Erfaringsutvekslingen som kommer ut av slike samarbeid er veldig viktig for aktørene i bransjen, sett i lys av at tvistesaker er en utfordring i forbindelse med eierskifte av boliger», sier Hellstrand.

Stigende trend

De siste årene har FFVs omsetning økt med 27%, og det har vært en stigning på hele 50% i antall deltakere på sertifiseringskurs i BVN, som gjennomføres av FFVs godkjente kursarrangører. Ved årsskiftet var det 1080 registrerte Godkjente våtromsbedrifter (GVB) i Norge, og det er hele 37.000 personer som har gjennomført ett eller flere sertifiseringskurs i Byggebransjens våtromsnorm. – Vi håper en ny daglig leder vil være med på å fortsette den gode utviklingen til FFV, avslutter Hellstrand.

 

Her kan du lese stillingsannonsen på finn.no

Kontakt

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne direkte kontakt med daglig leder i FFV, Vidar Hellstrand på e-post vidar@ffv.no eller telefon 468 09 470

Ønsker du å komme i kontakt med oss?