Bli med på Norsk vannskadedag 2024

Norsk Vannskadedag 2024 - gode vanninstallasjoner i fremtiden

SINTEF Community, Rørentreprenørene Norge (RørNorge), Fagrådet for våtrom (FFV) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) samarbeider om et årlig fagseminar med fokus på løsninger, som kan bidra til redusert vannskaderisiko i fremtidige bygg.

Her er noe av det som tas opp på årets seminar:

Hvordan ivaretas funksjonsbaserte krav (TEK) når det ikke velges preaksepterte ytelser, og grensesnittet mellom prosjektering og utførelse må tas i betraktning?

Installasjoner har begrenset levetid og må byttes ut én til flere ganger i løpet av byggets levetid. Hvordan ivareta gode installasjoner og hva tror vi om aktive og passive lekkasjesikringstiltak i fremtiden?

Kan man også planlegge bad for fremtidige behov?  Hvordan forholde seg til byggherrer som ønsker installasjoner med lavt vannforbruk? Kanskje har vi også noe å lære av andre skandinaviske land med tanke på god vannskadesikkerhet? 

 • Seminaret har til formål å være en møteplass for bransjekollegaer med felles interesser, med fokus på bevisstgjøring av tekniske forhold og riktig forståelse av regelverk på en måte som kan bidra til gode løsninger, bedre kompetanse og færre tvister i fremtidige prosjekter.

Meld deg på Norsk Vannskadedag 2024 torsdag 25. april på Vika Kino!

Program
 • 08.30 - 08.50     Registrering og kaffe
 • 08.50 - 09.00     Velkommen – Praktisk info – Oddgeir Tobiassen – dir. kompetanse & utvikling RørNorge
 • 09.00 - 09.30     Hvordan oppfylle funksjonskravet i TEK17 2-2 (§13-15 og § 15-5 – rom med vanninstallasjoner og krav til vannskadesikkerhet)? – Hvordan skal regelverket forstås? – Knut Helge Sandli  sjefsingeniør – DiBK
 • 09.30 - 10.00     Må alle vannprodukter ha en SINTEF Certification teknisk godkjenning for å kunne brukes i installasjonen?  – Bjørn-Roar Krog – seniorrådgiver – SINTEF Community 
 • 10.00 - 10.30     Hvordan installere avløpsledninger av plast for å unngå vannskader –Installasjonsprinsipper, test av anlegget. Hva sier TEK17 mht. testing? Klamring, ekspansjon  Tom Ole Stenberg – KAM teknisk VVS – Wavin
 • 10.30 - 10.50     Pause med servering
 • 10.50 - 11.15     Ombruk og gjenvinning av sanitærprodukter – Hvor står rørbransjen i 2024? – Camilla Bakken Aas – rådgiver – SINTEF Community 
 • 11.15 - 11.45     Automatiske strømningsvakter halverer vannskadene – Erfaringer fra Åland viser at nye prinsipper for automatiske lekkasjestoppere – strømningsvakter - halverer vannskadene. – Robert Knahpe – Ålands Ømsesidiga Forsakringsbolag, Finland
 • 11.45 - 12.45     Lunsj 
 • 12.45 - 13.15     Hvilke erfaringer har takstbransjen med vannskader? – Dan Simon Andreassen – Norsk Takst
 • 13.15 - 13.40     Vannskader på grunn av frost - utfordringer vinteren 23/24 på Østlandet. – Hva er det som fryser? Nyanlegg? Gammelt anlegg? Kaldtvann? Varmtvann? Avløp? – Hva er årsaken, og hva kan bransjen gjøre for å forebygge vannskader? – Martin Andersen – daglig leder  VVS & Miljø AS 
 • 13.40 - 14.00     Pause med servering 
 • 14.00 - 14.30     Prefabrikkerte våtromsmoduler – Prosjektering, montering og rehabilitering – hvor blir det feil? – Lars Erik Fiskum – seniorforsker – SINTEF Community og Bjørnar Hansen – fagsjef – Fagrådet for våtrom 
 • 14.30 - 15.00     – Vannet kommer! – Gjensidige tar regningen, men hvem skal betale? – Johannes Nilssen –  bransjeansvarlig bygg og anlegg og Eline Ekker –  advokat – Gjensidige 
 • 15.00 - 15.15     Oppsummering og innspill

 

 

Årets foredragsholdere

Også i år har vi fått med oss et flott fagteam med god tyngde innen temaene som skal tas opp.

Samarbeidspartnere

Norsk Vannskadedag er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for byggkvalitet, SINTEF, Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?