Nordisk vannskaderåd - samarbeid over grensene

TEKST OG FOTO: Fagrådet for våtrom

- Dette er noen av de viktigste kontaktene vi har, sier fagsjefen i Fagrådet for våtrom (FFV) Bjørn Grimsrud. FFV er glade og stolte over denne muligheten til å bidra i arbeidet med å jobbe på nordisk nivå med vannskadeproblematikk, fortsetter han. Det er ingen tvil om at han er engasjert i faget.

Hvorfor et Nordisk vannskaderåd?

På slutten av 1970- tallet ble det konstatert at vannskader i boliger var et økende problem i Norden. Gjennom Nordiska Byggforskningsinstitutens Samarbetsgrupp (NBS) ble det opprettet en gruppe (NBS-VS) som fikk i oppdrag å belyse utfordringene med vannskader, samt vise resultat fra pågående forskningsprosjekt. I perioden 1980-1995 arrangerte denne gruppen 7 seminarer. Etter at NBS-VS ble nedlagt, fortsatte medlemmene i styringsgruppen samarbeidet i egen regi, og Nordisk Vannskadegruppe ble etablert i 1995. To år senere ble det første Nordiske vannskadeseminaret arrangert, og siden har det vært avholdt annet hvert år, sist i 2019.

Du kan lese mer om Nordisk vannskaderåd på deres hjemmesider.

Felles sak – felles mål
Medlemmene i Nordisk vannskaderåd representerer flere grupper fra bransjen. Her er de samlet i 2019. Foto: Nordisk vannenskaderåd

Medlemmene i Nordisk vannskaderåd representerer flere grupper fra bransjen. Her er de samlet i 2019. Foto: Nordisk vannenskaderåd

Medlemmene i Nordisk vannskaderåd representerer grupper fra bransjen, forskning, forsikring og myndigheter.
SINTEF Community representerer det norske forskningsmiljøet, og har vært en del av Nordisk vannskaderåd helt siden 80-tallet, mens FFV representerer bransjen og har vært med siden 2017. FFVs representant har siden da vært fagsjef Bjørn Grimsrud. - Med dette har vi fått en enda nærmere tilknytning til de øvrige nordiske landene, og sammen drar vi nytte av hverandres erfaringer og forskning på våtrom, sier han.

- I tillegg deltar norske myndigheter med en representant fra DiBK. Forsikringsselskapene har også fast plass rundt bordet, men dessverre – de norske forsikringsselskapene meldte seg ut av fellesskapet i 2017. Heldigvis er forsikring fra Sverige og Danmark fortsatt godt representert.

Delt erfaring til nytte for alle

Det gjennomføres 3 – 4 møter i året, og deltakerne blir godt oppdatert på hvilke utfordringer man har i de enkelte landene, og hvordan man søker løsninger på disse. -Nettopp det er den store fordelen i et slikt samarbeid, sier Grimsrud engasjert, og fortsetter: -Vi drar nytte av hverandres erfaringer og slipper å finne opp kruttet selv hver gang. All lærdom og erfaringer fra disse møtene og seminarene vil komme bransjen til nytte i neste omgang.

Han trekker frem som eksempel at etableringen av rør-i-rør på begynnelsen av 90-tallet var en konsekvens av det gode felles-nordiske samarbeidet, og likeså dagens vannskadestatistikk (VASK).

- Fagrådet for våtrom opplever å få veldig mye tilbake av å være en del av denne gruppen. Ja, faktisk er kontaktene vi har i Nordisk vannskadegruppe noe av det mest nyttige vi har, sier Bjørn Grimsrud med et smil.

Nordisk vannskadeseminar 2021
Fagsjef i FFV tar gjerne imot innspill på temaer til årets vannskadewebinar. Foto: Monica Krogstad

Fagsjef i FFV tar gjerne imot innspill på temaer til årets vannskadewebinar. Foto: Monica Krogstad

På grunn av Covid-19 situasjonen blir årets seminar utsatt, og planlegges gjennomført i 2022.

Men til alle som er sultne på nyheter om vannskadeforebyggende arbeid: Fortvil ikke, vi planlegger å gjennomføre et webinar i løpet av høsten 2021. Tema(er) til webinaret blir bestemt på rådets neste møte i mars. Dato for webinaret vil bli annonsert på medlemmenes hjemmesider og i fag-pressen.

Har du ønsker eller innspill til webinar-temaer?

Kom med det- vi tar svært gjerne imot!

Ønsker du å komme i kontakt med oss?