Lars Tobiassen er ny daglig leder i FFV

Fagrådet for våtrom (FFV) har ansatt Lars Tobiassen som ny daglig leder, da nåværende leder, Vidar Hellstrand, skal gå over i en annen del av bransjen. Tobiassen brenner for å styrke våtromskompetansen gjennom samarbeid og utvikling og vil tiltre sin stilling den 3. juni.

Allsidig våtromsbakgrunn

Den nye daglige lederen har bred allsidig kompetanse og lang fartstid i bransjen, blant annet 11 års erfaring som rørlegger, før han avsluttet sin ingeniørutdannelse i 2012. Etter dette var han prosjektleder hos et av Norges største prosjektadministrasjonsfirmaer i 7 år, med ansvar for tverrfaglig oppfølging av flere tusen våtrom, før han arbeidet noen år som prosjektleder for rørentreprenør med oppføringer av leiligheter og næring. Siden 2019 har Tobiassen vært ansatt hos Rambøll som senior VVS-rådgiver, oppdragsleder og faglig leder, samt som leder av en av spesialistgruppene i selskapet.

Tobiassen er 45 år og bor på Skedsmokorset sammen med familien.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for å ha blitt vist tillit til å overta etter en av nestorene innenfor fagfeltet våtrom i Norge, sier han, og legger til at han ser frem til å bygge videre på det viktige arbeidet Fagrådet har lagt ned siden opprettelsen i 1992. Han gleder seg stort til å tiltre og komme til en spennende arbeidsplass med dyktige og engasjerte kollegaer.

BVN-jubileum og SINTEF-samarbeid

Han ser også frem imot å videreføre flere påbegynte prosjekter i Fagrådet, blant annet et helt nødvendig og viktig samarbeid, som SINTEF og FFV startet i slutten av 2023, med å revidere råd og krav til badegolv i Våtromsnormen, tilpasset nye trender og ønsker blant både utførende og brukere av våtrom. Videre gleder han seg til å være vertskap for Våtromsdagene 2024 på Kløfta den 12.–13. september, hvor BVN sitt 30-årsjubileum også skal markeres.

Stigende kurstrend

Den påtroppende lederen har merket seg økningen i FFVs sin omsetning de siste årene, og at det har vært en stigning på hele 50% i antall deltakere på sertifiseringskurs i BVN, som gjennomføres i regi av FFVs godkjente kursarrangører.  – Dette er godt fundament for videreutvikling av FFV til beste for både prosjekterende og utførende, sier han.

Fagrådet for våtrom er en viktig pådriver for samarbeid i bransjen om tekniske løsninger for våtrom, og det jobbes kontinuerlig for å styrke posisjonen til den seriøse delen av byggebransjen. Gjennom kursing i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og ordningen Godkjent våtromsbedrift (GVB) sertifiserer FFV fagarbeidere og bedrifter som ønsker å dokumentere sin kunnskap, seriøsitet og kompetanse innen våtrom.

Ved årsskiftet var det 1080 registrerte Godkjente våtromsbedrifter (GVB) i Norge, og det er hele 37.000 personer som har gjennomført ett eller flere sertifiseringskurs i Byggebransjens våtromsnorm.

Bransjesamarbeid

– Gjennom å samhandle på hverandres kompetanse og styrker kan vi arbeide for gode våtrom og det som hører våtrommet til.  Ingen ønsker seg vannskader, plunder og heft. Det føles berikende å kunne være med å bidra til reduksjon av nettopp dette, og jeg ser virkelig frem imot å videreføre den gode utviklingen i FFV. Jeg vil jobbe for å bidra til en enklere hverdag for både utførende og prosjekterende av våtrom, også i samarbeid med de 12 bransjeforeningene som står bak FFV, avslutter Tobiassen.

Trygg på etterfølgeren

Avtroppende daglig leder, Vidar Hellstrand, føler seg trygg på at ny leder har både de personlige egenskapene, og ikke minst en veldig god tverrfaglig bakgrunn som virkelig vil komme godt til nytte i en organisasjon som skal jobbe for og med alle fagene som opererer i et våtrom.

– Erfaringen Tobiassen har med å ha vært både utførende, bygge- og prosjektleder og rådgiver gir svært gode forutsetninger for å forstå de forskjellige behovene hos de ulike bransjeaktørene. Jeg gleder meg virkelig til å følge den videre gode utviklingen av FFV, men jeg vil også savne den spennende tekniske hverdagen i det dynamiske miljøet i FFV når jeg nå begynner som entreprenør, sier Hellstrand.

Han kutter ikke alle bånd til FFV umiddelbart, og gleder seg allerede til å treffe sine tidligere kollegaer i FFV, som leder av en stor Godkjent våtromsbedrift på Våtromsdagene den 12. og 13. september på Kløfta. – Det å høre foredragene og utveksle erfaringer, og ikke minst sosialisere med bransjekollegaer og leverandører, blir et høydepunkt for meg dette året. Jeg oppfordrer virkelig alle andre faglige ledere i Godkjente våtromsbedrifter å delta for faglig oppdatering og relasjonsbygging. Det burde egentlig vært en plikt for GVB, avslutter Hellstrand med et smil.

Avtroppende leder i FFV, Vidar Hellstrand (t.v.), er klar til å overlate roret til ny leder Lars Tobiassen (t.h.). I midten står styreleder i FFV Birger Olsen
Avtroppende leder i FFV, Vidar Hellstrand (t.v.), er klar til å overlate roret til ny leder Lars Tobiassen (t.h.). I midten står styreleder i FFV Birger Olsen
Ønsker du å komme i kontakt med oss?