Kurs

Bli sertifisert!

Formål

Fagrådets ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.
Kurs gjennom Fagrådet for våtrom baserer seg på Byggebransjens våtromsnorm (BVN/Våtromsnormen).
Kjernen i Byggebransjens våtromsnorm er kunnskap, tverrfaglighet og prosjektstyring. For å få til dette står Fagrådet for våtrom ansvarlig for å sertifisere fagfolk og bedrifter ("Godkjent våtromsbedrift"-ordningen) i henhold til kursordningen som er beskrevet her.

Kurs

FFVs sertifisering er frivillig og dokumenterer at personen har gode kunnskaper i bruk av Våtromsnormen.

Våre kurs/ vår sertifisering er ingen godkjenningsordning og gir ikke formell utdanning/videreutdanning, men er en videre kvalifisering og dokumentasjon på spisskompetanse i baderomsbygging innen eget fag.
Sertifiseringen krever derfor relevant fagutdanning eller relevant praksis og er ikke en praktisk opplæring.

For nærmere informasjon inkl. opptakskrav se kursbeskrivelsene i menyen til venstre.

Felles læreplan for kurs i Byggebransjens våtromsnorm

MERK! Fagrådet for våtrom tilbyr kurs gjennom våre forskjellige kursarrangører
Påmelding til kurs gjøres direkte hos kursarrangøren, der du ønsker å gjennomføre kurset. 

BVN på kurs

Alle må ha tilgang til Våtromsnormen på nett når de går på våtromskurs.
Kursdeltakerne må selv skaffe seg denne tilgangen i god tid før kurset starter. Kontakt din kursholder for å få en lenke som gir denne rabatten.
OBS! Kursdeltakere får 50% rabatt det første året, deretter blir det fakturert full pris (gjelder kun nye brukere).

For mer informasjon se her.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?