Fagrådet med i nordisk samarbeid

GOD STEMNING: Fagrådet for våtrom med Bjørn Grimsrud (til venstre) i spissen, skal representere bransjeorganisasjonene for de utførende i Norge. Allerede denne måneden treffer Grimsrud sine nye kolleger i Nordiske vannskadegruppe. Siv. ing. og forskningsleder i SINTEF Byggforsk, Lars-Erik Fiskum, har vært medlem av gruppen i en årrekke. Foto: Rune Midtskogen, Fagrådet for våtrom
GOD STEMNING: Fagrådet for våtrom med Bjørn Grimsrud (til venstre) i spissen, skal representere bransjeorganisasjonene for de utførende i Norge. Allerede denne måneden treffer Grimsrud sine nye kolleger i Nordiske vannskadegruppe. Siv. ing. og forskningsleder i SINTEF Byggforsk, Lars-Erik Fiskum, har vært medlem av gruppen i en årrekke. Foto: Rune Midtskogen, Fagrådet for våtrom

TEKST OG FOTO: RUNE MIDTSKOGEN

OSLO: – Vi er veldig glade og stolte over at vi har fått denne muligheten til å bidra i arbeidet med å jobbe på nordisk nivå med vannskadeproblematikk. Vi vil med dette få enda nærmere tilknytning til de øvrige nordiske landene, og sammen dra nytte av erfaringer og forskning, sier faglig leder i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud.

Mange deltakere

SINTEF Byggforsk har vært en del av Nordisk vannskadegruppe siden 80-tallet. Gruppen ble etablert i forlengelsen av Nordiska Byggforskningsintititens Samarbetsgrupp (NBS) som skulle forske på årsak til vannskader, med hovedformål om å redusere antallet vannskader.

Siden 1997 har de årlig arrangert nordiske vannskadeseminar med rundt 200 deltakere. 29.-31 august arrangeres Nordisk vannskadeseminar i Danmark.

Blant foredragsholderne er siv.ing. og forskningsleder Lars-Erik Fiskum hos SINTEF Byggforsk og Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom.

– All lærdom og erfaringer fra disse møtene og seminarene vil komme bransjen til nytte i neste omgang. Jeg ser veldig fram til å møte våre nye våtromskolleger allerede på et arbeidsmøte i mars hvor vi skal planlegge årets Nordiske vannskadeseminar, og jeg håper å se mange av våre norske bransjefolk på årets happening, sier Grimsrud til Fagrådet for våtrom.

Godt samarbeid

Fagrådets faglige leder er lidenskapelig opptatt av faget, og han er daglig i kontakt med håndverkere. Mye av kontakten er knyttet til rådgivning.

– Den største utfordringen vi har i Norge, er god planlegging i forkant av utførelsen, sier Grimsrud.

Medlemmene i Nordisk vannskadegruppe representerer grupper fra bransjen, forskning, forsikring og myndigheter. Fiskum skryter av samarbeidet.

– Jeg får veldig mye tilbake av å være en del av gruppen, ikke minst utvekslingen av erfaringer og forskningsnyheter. Faktisk er kontaktene jeg har i Nordisk vannskadegruppe noe av det mest nyttige jeg har. Etableringen av rør-i-rør på midten av 90-tallet var en konsekvens av det nordiske samarbeidet, noe vannskadestatistikk også er en konsekvens av.

– Jeg er svært glad for at vi har fått med Fagrådet for våtrom og den flerfagligheten de representerer, sier Fiskum.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?