Setter vannskadesikkerhet på dagsorden

KLARE FOR ISLAND: De gode bransjekollegene Lars-Erik Fiskum (til høyre) og Bjørn Grimsrud skal i slutten av måneden møte de andre nordiske kollegene i  Nordisk vannskadegruppe for å diskutere vannskadesikkerhet.
KLARE FOR ISLAND: De gode bransjekollegene Lars-Erik Fiskum (til høyre) og Bjørn Grimsrud skal i slutten av måneden møte de andre nordiske kollegene i Nordisk vannskadegruppe for å diskutere vannskadesikkerhet.   Foto: Foto: Rune Midtskogen

TEKST OG FOTO: Foto: Rune Midtskogen

Oslo: I slutten av måneden reiser de gode bransjekollegene Lars-Erik Fiskum fra SINTEF Byggforsk og Bjørn Grimsrud fra Fagrådet for våtrom til Reykjavik for å treffe sine nordiske kolleger i Nordisk vannskadegruppe.

Temaet for det to dager lange møtet er vannskadesikkerhet.

Fagrådet for våtrom ved Bjørn Grimsrud ble tatt opp som medlem i fjor, mens SINTEF Byggforsk har vært med siden startet på midten av 80-tallet.

– Det har vært mange interessante diskusjoner på våre møter, og det er lærerikt og spennende at vi kan møte våre nordiske kolleger for å utveksle erfaringer å lære av hverandre. Dette er en gruppe for oss nerder, smiler Grimsrud til Fagrådet for våtrom.

Svenskene interessert i lekkasjestoppere

FFV mottar stadig henvendelser fra fag- og bransjefolk som mener Norge har så «sære lover og bestemmelser» knyttet til vannskadesikkerhet.

Fiskum og Grimsrud kan fortelle at de nordiske landene har tilnærmet like krav, og med følgende mål; at vann på avveie ikke skal føre til skade.

Ingen av de nordiske landene har krav til lekkasjestoppere, men i Norge har vi det som en anbefaling i TEK 17.

–  I Sverige er det en økende interesse for lekkasjestoppere. Det er viktig å huske på at mange vannskader kunne vært unngått hvis monteringen av lekkasjestoppere hadde vært korrekt utført», sier Lars-Erik Fiskum i SINTEF Byggforsk til Fagrådet for våtrom.

Viktig pådriver

–  Svenskene ser på mulighetene av å få til samme type anbefalinger som vi har i Norge. Både i Norge og Sverige ser forsikringsselskapene lekkasjestoppere som en god løsning for å hindre vannskade. TEK sine krav til vannskadesikre installasjoner har også vært en viktig pådriver for den utviklingen som har vært for rør-i-rør-systemer i Europa, sier Grimsrud.

Fiskum har vært en del av Nordisk vannskadegruppe i en årrekke, og skryter av det gode samarbeidet med sine nordiske kolleger.

– Jeg får veldig mye tilbake av å være en del av gruppen, ikke minst utvekslingen av erfaringer og forskningsnyheter. Faktisk er kontaktene jeg har i Nordisk vannskadegruppe noe av det mest nyttige jeg har. Etableringen av rør-i-rør på midten av 90-tallet var en konsekvens av det nordiske samarbeidet, noe vannskadestatistikk også er en konsekvens av.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?