Dette må du vite om teknisk godkjenning

KLAR TALE: Lars-Erik Fiskum i SINTEF Byggforsk mener håndverkerne må være oppmerksomme på hvilke produkter som har de bestemte godkjenningene. – Velger du et produkt/system med SINTEF Teknisk Godkjenning er du sikker, sier Fiskum.
KLAR TALE: Lars-Erik Fiskum i SINTEF Byggforsk mener håndverkerne må være oppmerksomme på hvilke produkter som har de bestemte godkjenningene. – Velger du et produkt/system med SINTEF Teknisk Godkjenning er du sikker, sier Fiskum.

Oslo: På laboratoriet hos SINTEF Byggforsk testet det hele tiden ut produkter. Selv om det er frivillig å få SINTEF Teknisk Godkjenning (TG), finner de fleste det fornuftig og lønnsomt å bruke tid og ressurser på en så grundig gjennomgang.  

Det er i dag felles europeisk retningslinjer for prøving av produkter, men TG er kun gjeldene for Norge.

CE og TG er ikke det samme

Skal du selge produktet over butikk i Norge, må produktet ha dokumentasjon.

– Årsaken er at myndighetene ønsker dokumentasjon og en felles standard. Det finnes utallige produkter innen hvert segment, sier Lars-Erik Fiskum i SINTEF Byggforsk til Fagrådet for våtrom. 

For at vi skal få alle detaljer på plass, siterer vi like greit de som står bak testingen og godkjenningen:

«En SINTEF Teknisk Godkjenning angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet.

Godkjenninger angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produkdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Et godkjenningsdokument inneholder dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet, i tillegg til monteringsanvisning, bruksbetingelser og informasjon om miljøegenskaper».

Vær oppmerksom

Noen vil kanskje tro at CE-merkingen er tilstrekkelig nok. Det stemmer ikke: CE-merkingen angir at produktet kan markedsføres og selges i Norge. Men: Det er altså ikke utført noen vurdering av om produktet tilfredsstiller nasjonale krav stilt i Byggteknisk forskrift (TEK).

Dette er ifølge Fiskum gjeldene for mange produkter. Også innen påstrykningsmembraner hvor det i Norge stilles strenge krav til damptetthet.

– Vanntettheten er felles for hele Europa, men ikke damptettheten - den er spesielt gjeldene for de nordiske landene. Mange forbrukere og håndverkere stoler blindt på det som står skrevet i brosjyrer og annet materiell. Mitt råd er; er du i tvil, så gjør litt undersøkelser før du tar i bruk produktet. Velger du et produkt/system med SINTEF Teknisk Godkjenning er du sikker, understreker Fiskum.

– Det finnes også flere eksempler på rørmansjetter som selges på markedet som dessverre ikke holder mål. Det har vi sett mange uheldige eksempler på, legger han til.

Grundig testing

På laboratoriet til SINTEF Byggforsk blir produktet gjennomgått en rekke tester for å se om det oppfyller kravene til Teknisk Godkjenning. Kostnaden for å gjennomføre en Teknisk Godkjenning varierer fra 50.000 kroner til flere hundre tusen kroner. Du må regne med at «hele pakka» tar noen uker.

– Kostnaden for godkjenningen avhenger helt av hvor mye forarbeid du har gjort før du kommer til oss. Det ligger mye arbeid bak testingen av produktet. Vi er veldig grundige. Det må vi også være. Men, vi fungerer ikke som et politi; vi skal hjelpe de gjennom opplæringen som ønsker å få produktet teknisk godkjent, sier Fiskum.

 

PS: Saken sto først på trykk i magasinet 1:50, et magasin som sendes ut til Godkjente våtromsbedrifter.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?