Nedslående statistikk for rør-i-rør-montasje

ØNSKER ENDRING: Takstsjef i Tryg Forsikring AS, Lars Angell, er klokkeklar på at bransjen må gå sammen for å gjøre noe med vannskadestatestikken. – Mange rørleggere vil kanskje oppleve at de får skylda for dette og det må også noen tåle, sier han.
ØNSKER ENDRING: Takstsjef i Tryg Forsikring AS, Lars Angell, er klokkeklar på at bransjen må gå sammen for å gjøre noe med vannskadestatestikken. – Mange rørleggere vil kanskje oppleve at de får skylda for dette og det må også noen tåle, sier han.   Foto: Rune Midtskogen, Fagrådet for våtrom

TEKST OG FOTO: Rune Midtskogen, Fagrådet for våtrom

KORSØR (DANMARK): – Det er all grunn til å være urolig over feil og mangler som er avdekket. Nå må bransjen snakke sammen for å finne ut av hvordan vi skal bedre vannskadestatistikken, sier takstsjef i Tryg Forsikring AS, Lars Angell.

Under Nordisk vannskadeseminar i Korsør onsdag ettermiddag holdt den 50 år gamle byggmesteren, og nyvalgt medlem i Nordisk vannskadegruppe, en halvtimes innlegg om vannskadeproblematikken.

Svært bekymret

Tryg Forsikring fører nøye statistikk over alle hendelser. Da Fagrådet for våtrom møter ham etter seansen er han fortsatt like klar på at noe må gjøres.

– Vi har Fagrådet for våtrom som en faglig instans innen sitt fagfelt. Kanskje bør de vurdere å bytte navn til Fagrådet for våtrom og kjøkken for å sikre bedre kvalitet på kjøkken? sier Angell.

I perioden januar til mars gjennomførte fire studenter ved byggingeniør-linjen ved Høgskolen i Oslo 31 befaringer på arbeidet av rør-i-rør på byggeplasser i Oslo-regionen. Konklusjonen var svært nedslående: Befaringene avdekket feil og mangler på samtlige av de undersøkte sanitæranleggene.

– Det er tragisk. Først og fremst er det sluttkunden som blir sittende igjen med problemet, men det er svært bekymringsfullt at det gjøres så store feil på arbeider hvor en har tilgang på hjelpemidler i form av montasjeanvisninger. Sagt på en annen måte: Denne type feil skal ikke forekomme hvis du følger boka!

– Mange rørleggere vil kanskje oppleve at de får skylda for dette og det må også noen tåle. Jeg tror det vil være fornuftig om rørbransjen ser på hva de kan gjøre for å bedre forholdene. Og hva bransjen kan gjøre sammen for å få ned antall vannskader. Bransjen må snakke sammen!

Skader for milliarder

Ifølge takstsjefen i Tryg Forsikring viser bransjeoversikten 750.000 vannskader i perioden 2008-2017. I kroner og øre snakker vi om skader til flere titalls milliarder kroner.

– Det er et vanvittig høyt tall. Nå må vi gjøre noe!

Det har også hovedpersonen gjort noe med: 11. september møtes representanter fra alle forsikringsselskapene for å diskutere hva de kan gjøre for å bedre vannskadestatistikken.

– Jeg mener vi må få på plass en felles sikkerhetsforskrift, og at det stilles krav til tredjepartskontroll. I tillegg trenger vi et fagstyre for vann.

– Fagrådet registrerer at tredjepartskontroll på våtrom fungerer etter hensikten. Alle parter i prosessen skjerper seg i forhold til planlegging og riktig utførelse, sier faglig leder i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud.

Forsikringsbransjen er i stor endring. Angell spår at om få år vil det knapt være takstmenn igjen og at vannskader vil bli registrert og dokumentert via en app for privatpersoner.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?