Nå stilles det krav til fall mot sluk

OSLO: 1. juli trer TEK17 i kraft. Fagrådet for våtrom har i en lengere periode deltatt i flere samtaler med Direktoratet i forbindelse med den nye forskriften.

For dere våtromsbyggere: Pust ut, det er ingen store endringer som vil påvirke dere!

– Ordlyden i TEK17 er mer presise og enklere å forstå. Det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene som berører våtrommet. Det som tidligere sto om rør i § 13-20 er nå flyttet til kapittel 15 installasjoner. Departementet har gjort en god jobb innen området våtrom med å forenkle språk, sier daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Karlsen.

Kravene til dokumentasjon er nå tydeliggjort. Begrepet verifikasjon er fjernet og endret til dokumentasjon.

– De nye forskriftene åpner for innovasjon. Et eksempel på dette er at våtrom skal ha sluk. Det sier ikke noe om hvordan sluket skal være eller plassere, bare at det skal være sluk. Bransjen må selv framvise gode dokumenterte løsninger på bruken av sluk, legger han til.

Les også: Er det lurt å kontraktsfeste Våtromsnormen?

Det har vært mye diskusjon rundt temaet fall. I de nye forskriftene er det etter vår oppfatning ikke lenger tvil om dette. Små endringer er gjort, og slik det nå er skrevet i § 13-15, sies det klart at «gulvet skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort».

– Dette tolker vi slik at flate gulv på våtrom ikke er innenfor regelverket i framtiden. Sagt på en annen måte: Det skal være fall til sluk. Dette begrenser muligheten for konflikt fordi kravene er mer konkrete, sier Karlsen.

I TEK17 er det som tidligere tre hoved-paragrafer som berører våtrom: § 12-9 som heter «Bad og toalett», § 13-15 som heter «Våtrom og rom med vanninstallasjoner» og kapittel 15 «Installasjoner og anlegg». Sistnevnte kapittel berører flere paragrafer.

– § 15-5 «Innvendig vanninnstallasjoner og § 15-6 «Innvendig avsløpsinstallasjoner» fremstår nå med færre ord og med like krav som tidligere gjør forskriften enklere å lese og forstå.

– Den store spenningen nå er å se hvordan Direktoratet tolker gjennom sine pre-aksepterte ytelser på veiledningsnivå. Her var det som kjent mye rart i høringsrunden, sier Karlsen.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?