HENTet inspirasjon fra Fagrådet

PÅFYLL: Fagsjef hos Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, høstet gode tilbakemeldinger etter foredraget om Våtromsnormen for 25 ansatte på prosjektledernivå hos HENT. Foto: Rune Midtskogen, Fagrådet for våtrom
PÅFYLL: Fagsjef hos Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, høstet gode tilbakemeldinger etter foredraget om Våtromsnormen for 25 ansatte på prosjektledernivå hos HENT. Foto: Rune Midtskogen, Fagrådet for våtrom

TEKST OG FOTO: RUNE MIDTSKOGEN

FORNEBU: Nylig holdt fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, et tretimers foredrag om Våtromsnormen for 25 frammøtte på prosjektledernivå fra HENT på Fornebu i Oslo.

– Vi trengte denne gjennomgangen da vi har gående flere rehabiliteringsprosjekter på våtrom. Det er behov for kunnskap og forståelse for Våtromsnormen. Vi ønsker å utvide dette tilbudet til flere av HENT sine avdelinger, sier fagleder for kvalitet i HENT AS, Tomas Aspheim (52) til Fagrådet for våtrom.

Aspheim er selv utdannet takstmann og byggmester, og har gjennomført C-kurs i BVN.

– Vi har flere abonnement og mange lisenser på BVN i HENT, men med mange hundre ansatte er det ikke enkelt å få det budskapet ut til alle. Jeg kjenner godt til Fagrådet for våtrom tidligere. Bjørn og Cato besitter enormt med kompetanse rundt dette temaet, sier Aspheim.

Flere ganger under foredraget understreket Grimsrud viktigheten av riktig jobb første gangen.

– Dette er nettopp nøkkelen til å få fornøyde kunder, god økonomi, godt omdømme og yrkesstolthet. De eneste som ikke scorer på dette er advokatene, men det bekymrer meg ikke, sier han. 

Fagsjefen fikk flere gode spørsmål fra salen. Engasjementet varmet.

– Det er veldig hyggelig å registrere at flere av de store entreprenørene ser seg tjent med å bruke Våtromsnormen som et verktøy. HENT er den siste i rekken av store entreprenører som ønsker mer bevissthet rundt Våtromsnormen, sier han.

Arbeidsleder hos HENT, Ivan Louis Skjåvik, var veldig fornøyd med foredraget.

– Dette var interessant og lærerikt. Her kom det fram flere momenter og eksempler som jeg ikke kjente godt nok til fra før. Dette er høyaktuelt da jeg jobber med et rehabiliteringsprosjekt som omfatter mange våtrom.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?