– Ja, vi må gjøre noe med kjøkkenet

Oslo: De siste dagene har det vært mye diskusjon rundt forsikringsbransjens forslag om våtromskrav til kjøkken. 

Fagsjef Grimsrud i Fagrådet for våtrom sier følgende om temaet:

Først må vi stille oss spørsmål om hva som kjennetegner et våtrom; fritt vann i brukssituasjoner og høy fuktighetsbelastning ved normal bruk. Slik jeg ser det er ikke dette direkte overførbart til kjøkken. Men, ja; vi må gjøre noe med kjøkkenet. Bransjen må sammen med kjøkkenprodusentene se på hvordan vi kan konkretisere gode og enkle løsninger for å ivareta lekkasje-sikkerheten innenfor dagens krav.

Les også: Bekymret for rørlærlingene

–  Fokuset på enkle og gode løsninger for håndverkeren vil bringe oss nærmere målet enn det enda flere krav vil gjøre. Det handler om å innfri kravene på en god måte slik at intensjonene til myndighetene blir ivaretatt, legger han til.

Vanskadekontoret, som Fagrådet for våtrom er en del av, har allerede satt fokus på kjøkkenet gjennom egne miniseminarer – med stor deltakelse og interesse.

Forsikringsbransjen har som kjent meldt seg ut av vannskadeforbyggende arbeid.

–  Forsikringsbransjen er en vesentlig bidragsyter med positiv påvirkning, og jeg håper de nå kommer på banen igjen, sier Bjørn Grimsrud.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?