«Det er risikabelt å bygge våtrom kun etter TEK»

KLAR TALE: Fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, er klokkeklar på at det er langt mer konfliktfritt å bygge bad etter Våtromsnormen.
KLAR TALE: Fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, er klokkeklar på at det er langt mer konfliktfritt å bygge bad etter Våtromsnormen.  Foto: Rune Midtskogen

TEKST OG FOTO: Rune Midtskogen

FEIL FALL: Bygg bad etter Våtromsnormen, oppfordrer fagsjefen Bjørn Grimsrud.

FEIL FALL: Bygg bad etter Våtromsnormen, oppfordrer fagsjefen Bjørn Grimsrud.

Oslo: Den erfarne VVS-ingeniøren får daglig flere henvendelser fra håndverkere om teamet fall mot sluk og TEK17.

Dette er også et av temaene som skal utdypes under Våtromsdagene 6.-7. september i Oslo.

Grimsrud er klokkeklar:

– Med toleransekravene i norsk standard kan gulvet ende med motfall. Da kan et prosjektert flatt gulv ende opp ferdig utført med motfall. Det er grunn til å spørre seg selv; ville du hatt et baderomsgulv med motfall? Selvfølgelig ikke. Jussen er også ganske klar på dette; et badegulv med motfall anses ikke som fagmessig utført, sier Grimsrud til Fagrådet for våtrom. 

– Alle våtromsbyggere bør komme på Våtromsdagene. Her tar vi opp temaer som veldig viktig for dere som planlegger, bygger og kontrollerer våtrom, sier Grimsrud.

Fagsjefen er drivende engasjert i faget. Han har mer på hjertet.

–  Det å ikke bruke Våtromsnormen i dag, men kun basere seg på pre-aksepterte ytelser, er risikosport. Hvor i TEK står det noe om bruk av «hjelpesluk dersom det er tett sokkel rundt dusjen?». Konklusjon: Det står ingen steder. De pre-aksepterte løsingene i TEK er ikke dekkende eller gode nok i alle tilfeller.

– Dersom du ønsker å bygge et konfliktfritt bad, så bygger du baderom med fall. Gjør skikkelig jobb første gang – og bruk Våtromsnormen, understreker han.

Antall Godkjente våtromsbedrifter øker jevnt, og kursaktiviteten er fortsatt høy, så mitt inntrykk er at flere velger å bygge etter Våtromsnormen, og det er flere som tenker før de bygger. Det er svært gledelig, sier Bjørn Grimsrud.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?