«Er det lurt å kontraktsfeste Våtromsnormen?»

Av Cato Ove Karlsen, daglig leder i Fagrådet for våtrom

 

Er det konstruksjonsfagene murer og tømrer eller er det de tekniske entreprenørene elektriker eller rørlegger som kan bygge våtrom - eller kanskje maleren er best, de er gode på belegg og tettesjikt, kanskje det viktigste elementet på hele våtrommet.

Det finnes ingen fasit på dette. Svaret på spørsmålet blir som forventet, svaret er avhengig av hvilken faggruppe personen spørsmålet ble stillet kommer fra. Kanskje det er noe annet man skal fokusere på? Når lederne velges, hva med personlig kunnskap og evnen til å lede?

Vi kjenner alle egenskapene til den gode leder. Personen har kunnskap, har evnen til å lytte, er ydmyk og er i stand til å ta avgjørelser. Verdensmestre er farlige, tro gjør man andre steder, våtrom skal utføres riktig første gangen, det forventer kundene våre.

Vi kan også stille spørsmål om hva som trengs for å kunne prosjektere eller planlegge gode funksjonelle våtrom. Arbeidene berører normalt fem fag, kan mureren nok om rør?

Poenget mitt er at for å kunne planlegge et funksjonelt godt våtrom trengs flerfaglig kunnskap og respekt for hvert enkelt fag.

Derfor har Våtromsnormen i kapitel 2 fokus på nettopp ledelse. Hvert enkelt fag bør inngå og gi innspill til fellesplanen for prosjektet. Et feilfritt våtrom oppnås når kjeden ikke har noen svake ledd. Hvert firma og hver faggruppe må medvirke, og en person må ha ansvaret for koordinering.

Kunnskap og personlige egenskaper er suksess kriterium, ikke fagtilhørighet.

I mitt historiske liv, den gang jeg var entreprenør og tømrermester, var vi del av et større prosjekt der en elektriker var prosjektleder. Prosjektlederen var ydmyk, lyttet til øvrige faggrupper, hadde flerfaglig kunnskap om bygging av våtrom og Våtromsnormen var kontraktsfestet.

Kanskje et av de beste prosjekter jeg har vært deltakende i. Prosjektet gikk som smør, riktig jobb første gangen ble resultatet, og Statsbygg som oppdragsgiver var godt fornøyd.

Fagrådet registrerer at de sterkeste kritikerne til Våtromsnormen ofte er de som ikke har oppfattet hva Våtromsnormen er og hvordan den kan benyttes. Våtromsnormen viser hvordan du følger byggereglene.

Påstanden om at du kan bygge våtrom etter TEK faller på sin egen urimelighet.

Byggeteknisk forskrift, veiledning eller en analyse må i alle tilfelle føre oss til en akseptabel ytelse. En ytelse er ikke en løsning. Løsningene på hvordan overgangen mellom gulv/vegg eller membran/sluk skal utføres må hentes et eller annet sted.

Man trenger gode løsninger for å oppfylle ytelsene. Våtromsnormen er intet annet enn konkrete fortolkninger av ytelsene i forskriftskravene. Brukes Våtromsnormen forenkler det både prosjektering og dokumentasjon.

Er det farlig å kontraktsfeste Våtromsnormen?

Ja, det kan være farlig for de som ikke har Våtromsnormen og for de som ikke har kunnskap om hva den inneholder, det er vi enige i.

En annen sak vi også kan være enige i er at ikke å kontraktsfeste noe, kanskje er det farligste. Fagrådet registrerer faktisk at flere og flere bedrifter velger å kontraktsfeste Våtromsnormen.

Men hvorfor?

Kontraktsfeste gir trygghet, og det å kontraktfeste gir klare kjøreregler; bedriften får ryddighet i prosjektstyringen og ikke minst, tjener penger.

BVN er en frivillig bransjenorm. Prosjekterende/utførende kan avtale i kontrakt om retningslinjene i BVN skal følges fullt ut eller delvis. Vi kan fravike organisatorisk og/eller teknisk. Våtromsnormen er det eneste verket som fullt ut ivaretar flerfagligheten.

Som tidligere nevnt; kunnskap om andre berørte fag og en porsjon ydmykhet er ikke ille å ha når man skal lede arbeider på våtrom.

Konkrete avtaler gir alltid best resultat for begge parter.

 

Cato Ove Karlsen er daglig leder i Fagrådet for våtrom

Ønsker du å komme i kontakt med oss?