Svikt i Kinderegget?

TEKST OG FOTO: Johnny Almvang

Oslo: Byggebransjens våtromsnorm beskriver i detalj den beste måte å rehabilitere våtrom. Plassbygde sådanne, slik de alltid var før. 

Men i 2018 sanker vi også erfaringer om de spesielle utfordringer som kan dukke opp når innheisede Kinderegg («Raskt, tett og billig»), skal åpnes for rehab. Er utfordringen så store og ulike fra rehab av plassbygde bad at vi må lage egne BVN-blad for rehab av kabiner?

Mye tyder på det, men vi har ikke konkludert. Hva mener du?

BVN beskriver hvorledes du skal avstive underliggende konstruksjoner for å få til stive flater for varig flissetting. Uten sprekkdannelser og fuktinntrengning. Typisk 2. etasje i rekkehus. Men kabiner heises da ikke inn i trebygninger? De står jo fjellsikkert på etasjeskillere av betong. Så da er det vel ikke nødvendig med avstivning i konstruksjon?

Klikk her for å melde deg på høstens store happening Våtromsdagene 6.-7. september

Vel, det kommer an på de 3 viktigste premissene for rehabjobben:

Er kabinen levert med støpt såle, er det usannsynlig at avstivning mot gulvsvikt er nødvendig. Og om dokumentasjonen viser forskriftsmessig type- og forlegning av rør, tyder mye på at gulvet kan gis en kosmetisk overflatebehandling. I hvert fall når varmekablene virker og dokumentasjonen og kontroll også viser at slukskifte ikke er nødvendig…

Om det derimot er ønskelig å erstatte sluket med et rennesluk, eller flytte servanten, ja da er det snakk om tradisjonell pigging av hele dekket, ned til byggets eget betongdekke. Men stadig uten å behøve å tenke avstivning. Av dørken.

Les også: Derfor bør du kontraktsfeste BVN

Nei, neppe nødvendig dersom kabinen har støpte betongvegger.  Men er det for eksempel brukt stålstendere med påmonterte veggplater, gjort vanntette med membranplater og/eller smøremembran, kan det være aktuelt å måtte stive av veggene. Kanskje på grunn av skjevheter fra transport/innheising. Eller slitasje/sagging grunnet tunge objekter (servant, toalett, møbler) festet til veggene. 

Og dersom innvendig skall/fliser må ned til og under «rupanel», for avstivningsarbeider, sier BVN at overgang vegg/gulv kun blir godkjent dersom gulvet og vegg får et sammenhengende vanntett belegg. Mao tyder mye på at ved svikt/myke vegger, må kabinen totalrehabiliteres, uansett stødig betongsåle.

Les også: OBOS stiller krav til BVN

Dokumentasjonen skal vise legging av rør for el, vann og ventilasjon på utsiden av kabinen, også over kabinens egen himling. Frilagt i skiktet opp til byggets egen etasjeskiller.  Om himlingen er støpt, og av ulike grunner må pigges vekk, begynner rehab-kostnadene raskt å spise opp den antatte historiske kostnadsbesparelsen på innheisingsdagen.

FFV snakker ikke ned kabiner som et konsept. Vi erkjenner at fabrikkproduksjon av mange like enheter åpenbart kan gi fordeler. Både for byggkvalitet, kostnader, og for så vidt også for håndverkere som ikke trives med å bygge hundrevis av kliss like bad.

Les også: Er du klar for Våtromsdagene 2018?

Det vi har fokus på, er livsløpskostnadene. Både for våtrommet og bygget det står i. Bygget vil vare lenger enn våtrommet. Skal vi si at bygget skal stå i 100 år, og ha fått fornyet/modernisert badet 5 ganger i perioden?

Selvsagt er det den enkelte og ulike baderomseier som vil ta regningen ved fornyelse. Men det gir et perspektiv på økonomien i konseptet når vi tør anta at bortsett fra første eier, sitter de neste med stor mulighet for at Kinderegget inneholdt en Svarteper.

 

PS: Send gjerne dine betraktninger på epost til Bjorn@ffv.no. Saken sto første gang på trykk i det digitale nyhetsmagasinet 1:50 - et magasin for Godkjente våtromsbedrifter. 

 

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?