Oppdateringskurs

Innhold og opptakskrav Oppdateringskurs

Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A, B eller C.

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres hvert 5. år.
Overgangsordningen for de med sertifikat datert før utgangen av 2012 gikk ut 31.12.2017.
Dette betyr at alle Modul A sertifikater som i dag er eldre enn 5. år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert»
på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

For Modul B og C anbefales oppdatering hvert 3. - 5. år.

Kurset kan tas som klasseromskurs eller via internett og inneholder:

  • oppdatering av BVN
  • oppdatering av opplæringskravene
  • nye lover, forskrifter, normer
  • erfaring med skader og skadeårsaker
  • eventuelle nye krav til faglig utførelse
  • nye materialer/produkter og løsninger
  • forbedringspotensialer
  • kunnskapsutveksling

For å melde deg på et klasseromskurs, se i kursoversikten vår for aktuelle datoer.

For å ta det internettbaserte kurset kan du klikke her.

Kursdeltagerne får etter kurset utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs og gyldighetshets-
periode for 5 år.

 

PRISER

Prisen på oppdateringskurs på nett er kr 1500,- + mva.

Prisen på oppdateringskurs i klasserom vil variere. Ta direkte kontakt med aktuell kursarrangør for mer informasjon om dette.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?