Oppdateringskurs

Innhold og opptakskrav Oppdateringskurs

Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A, B eller C.

Fra 1. januar 2015 er oppdatering i Modul A blitt gjort obligatorisk, og må gjennomføres hvert femte år.

Vi legger opp til en overgangsordning der alle med sertifikater datert før utgangen av 2012 oppdaterer disse innen utgangen av 2017.

Kurset kan tas som klasseromskurs eller via internett og inneholder:

  • oppdatering av BVN
  • oppdatering av opplæringskravene
  • nye lover, forskrifter, normer
  • erfaring med skader og skadeårsaker
  • eventuelle nye krav til faglig utførelse
  • nye materialer/produkter og løsninger
  • forbedringspotensialer
  • kunnskapsutveksling

For å melde deg på et klasseromskurs, se i kursoversikten vår for aktuelle datoer.

For å ta det internettbaserte kurset kan du klikke her.

Kursdeltagerne får etter kurset utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs.

 

PRISER

Prisen på oppdateringskurs på nett er kr 1500,- + mva.

Prisen på oppdateringskurs i klasserom vil variere. Ta direkte kontakt med aktuell kursarrangør for mer informasjon om dette.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?