Modul A

Innhold og opptakskrav Modul A – Utførelse

Gjennomføring og innhold

Kurset går over 7 timer og inneholder:

  • skader og skadeårsaker
  • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
  • produkter, godkjenningsordninger og krav
  • prosjektering av våtrom
  • problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
  • sjekklister
  • evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot. Fagmodulen må være gjennomført innen ett år etter at grunnmodulen er avsluttet.

Opptakskrav

For å delta på kurs i Modul A må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man ha våtromssertifikat i Modul B eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul A, er personer med relevant Norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av NOKUT) og personer med minimum 5 års relevant praksis opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.

Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul A tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen vedkommendes fagområde.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?