BVN Figursamling

Figursamling til BVN

Byggebransjens våtromsnorm – kun på internett

I Figursamlingen til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) finnes 400 tabeller og figurer fra BVN samlet på ett sted, i et hendig format. Håndboka er tettpakket med nyttig informasjon om krav, anbefalinger og prinsipper for våtromsløsninger, enten man er profesjonell, leier inn fagfolk eller ønsker å gjøre arbeidet selv.Praktiske våtromsløsninger i lommeformat
Denne håndboka er ment som et praktisk hjelpemiddel ute i felten for alle som arbeider med våtrom. Den kan også brukes som dokumentasjon og oppslagsverk for privatpersoner i kontakt med fagfolk. De utvalgte figurene viser utførelsesdetaljer med tydelige anvisninger, og det er lett å diskutere forskjellige løsninger med utgangspunkt i Figursamlingen. 

Supplement til Byggebransjens våtromsnorm
Det er viktig å være klar over at håndboka ikke erstatter Byggebransjens våtromsnorm (BVN); Den er ment som et supplement til BVN. Bak alle figurene ligger det erfaringer og forutsetninger som ikke er tatt med i håndboka, men som man finner i BVN. Det er derfor avgjørende for et skadefritt våtrom at all forberedelse og planlegging av arbeidene blir gjort med hjelp av den komplette Byggebransjens våtromsnorm – håndboka er det praktiske hjelpemiddelet på byggeplassen og i kontakten mellom fagfolk og forbrukere.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?