Modul D

Innhold og opptakskrav Modul D- Instruktørkurs

Kurset går over 8 timer og inneholder:

  • Pedagogikk og kommunikasjon
  • Fremføring og presentasjonsteknikk
  • Faglig forståelse

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen på tre timer og en muntlig eksamen på 15-20 minutter, hvorav det i 10 minutter foreleses i tildelt tema.

Opptakskrav

Våtromssertifikat innen eget (egne) fagområde(r)

Relevant pedagogisk utdanning.

Med hensyn til “relevant pedagogisk utdanning” vil Fagrådet for våtrom akseptere dokumentasjon på nedenforstående utdanning eller tilsvarende:

a) Yrkespedagogisk utdanning på Statens yrkeslærerhøyskole. Kurset har 6. måneders varighet.

b) PUFS – Pedagogisk utdanning for Sivilingeniører, eller tilsvarende (Studieopplegg ved for eksempel NTNU som er beregnet for de som skal drive undervisning i videregående skoler eller høyskoler).

c) Andre kurs for bedriftslærere i kombinasjon med dokumentert undervisningserfaring av minst et års varighet.

Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul D, tildeles kursbevis og sertifikat som instruktør for kurs i BVN innenfor kandidatens fagområde(r).

Instruktører som ønsker å undervise i mer enn en fagmodul (A/B/C), og som ikke har ytterligere godkjent kompetanse, må gjennomføre og bestå eksamen i fagmodulen(e) vedkommende selv ønsker å undervise i.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?