Modul B

Innhold og opptakskrav Modul B – Ledelse av prosjektering og utførelse

Gjennomføring og innholdKurset går over 15 timer og inneholder:

  • prosjektplanlegging/prosjektledelse
  • prosjektering av våtrom
  • selvstudium, gruppeoppgaver,
  • utførelse, overtakelse og bruk

I tillegg til kurset skal det avholdes en elektronisk eksamen i modul B.
Normal gjennomføringstid vil være 1-2 timer.

Eksamen inneholder også temaer fra grunnmodulen.

B-modulen må være gjennomført innen ett år etter at Grunnmodulen er avsluttet.

Opptakskrav

For å delta på kurs i Modul B må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man allerede ha våtromssertifikat i Modul A eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul B, er

  • personer med Norsk teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
  • personer med Norsk teknisk fagskole eller Norsk mesterbrev.
  • Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.
Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul B, tildeles kursbevis og våtromssertifikat for Faglig leder.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?