Grunnmodul

Innhold og opptakskrav grunnmodul

Kurset går over 25 timer og inneholder:

  • presentasjon av BVN og gjennomgang av opplæringskravene
  • motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet
  • hvem stiller krav?
  • planlegging av utførelse
  • produksjonskontroll, kontrollrutiner, dokumentasjon
  • krav til materialer
  • krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Grunnmodulen gjennomføres normalt over 2 dager med hjemmearbeid i tillegg.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?