Faq

Faq

 • 2. Hvordan kan jeg markedsføre min BVN-kompetanse? Hvem kan bruke BVN- /GVB-logo?

  Svar: Som sertifisert våtromsarbeider i henhold til BVN Modul A for utførende mottar man et kursbevis i papir og et lommebevis i plast (våtromssertifikat). Kun disse to bevisene kan brukes som verktøy i eventuell markedsføring av personens BVN-våtromskompetanse, i tillegg til det skrevne ord.
  Som sertifisert fagarbeider i modul A har personen hverken rett eller anledning til å benytte våre logoer (BVN-/GVB-logo). Dette gjelder også evt. personens enkeltmannsforetak.
  Bruk av BVN-logoen er forbeholdt «Godkjente våtromsbedrifter» (GVB), og misbruk vil bli påtalt og anmeldt.
  Dersom du har holdepunkter til å anta at noen bruker logoene våre på feil grunnlag, ber vi deg om å sende melding til godkjent@ffv.no eller ring oss tlf. 22 96 10 03. Alle henvendelser om logomisbruk vil bli behandlet anonymt.

   

 • 8. Spørsmål: Må det alltid være fall til sluket i et våtrom?

  Svar: Ja – for de områdene av gulvet som utsettes for vann i brukssituasjonen
  (typisk dusjing) skal det alltid være fall som sikrer at dette vannet renner til sluket. I tillegg skal eventuelt lekkasjevann ledes til sluk. Dette medfører at det i de fleste tilfeller må være fall til sluk på hele gulvet. Overordnet gjelder at dusjvann og eventuelt lekkasjevann ikke skal renne ut av våtrommet og forårsake vannskader.

 • 9. Spørsmål: Kan jeg som privatperson bygge badet mitt selv?

  Svar: For å oppnå riktig kvalitet må alle som skal bygge våtrom ha nødvendig kompetanse for de arbeidene som skal utføres. I tillegg skal det som er gjort dokumenteres, slik dokumentasjon er vanlig at etterspørres når boenheten skal selges. Plan- og bygningsloven setter krav til at det benyttes fagkyndig personell for oppføring, reparasjon og vedlikehold av tekniske installasjoner.

 • 12. Spørsmål: Er det noen forskjell på «Godkjent våtromsbedrift» og «Sentralgodkjenning for ansvarsrett»?

  Svar: Ja, det er det.
  «Godkjent våtromsbedrift»-ordningen er privatrettslig, og dokumenterer at bedriften har gode kunnskaper i bruk av Byggebransjens våtromsnorm og har riktig kompetanse til å bygge gode våtrom.
  «Sentralgodkjenning for ansvarsrett» er en ordning som driftes av det offentlige, gjennom Direktoratet for byggkvalitet. Denne ordningen dokumenterer at bedrifter har tilstrekkelig kompetanse innen tildelte ansvars- og arbeidsområder. Ordningen er spesielt tilrettelagt for bruk i søknadspliktige tiltak, men kan også benyttes som dokumentasjon av kompetanse i byggesaker uten søknadsplikt. 

 • 14. Spørsmål: Kan jeg benytte skipsparkett på badegulvet?

  Svar: FFV kjenner ikke til noen skipsparkett som er godkjent for dette formålet. Slike produkter må ha en godkjenning som dokumenterer at materialet er egnet til slik bruk
  i norske byggverk. Typiske krav er at materialet ikke skal inneholder helsefarlige stoffer, det skal være lett å holde rent, tåle varierende fukt- og temperaturbelastninger, være sklisikkert mm.

 • 17. Spørsmål: Er det krav til Uavhengig kontroll (UK) av kjøkken

  Svar: Nei. Kjøkken er ikke definert som våtrom i TEK, og utløser ikke krav om UK. Fuktbelastningen som oppstår med regelmessig vannsøl og kondens/vanndamp er en annen. Men på et kjøkken er det mange mulige lekkasjepunkter, så TEKs krav til lekkasjesikring skal selvfølgelig være ivaretatt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?