Målgrupper

Hvem er Byggebransjens våtromsnorm laget for ?

  • Byggebransjens våtromsnorm, BVN er ment som et oppslagsverk for alle som er involvert i arbeid med våtrom; det vil si tiltakshaver, prosjekterende, utførende og kontrollerende.
  • BVN gjelder innenfor alle fagområder som inngår i et våtrom (f.eks. rørlegger-, tømrer-, murer-, byggtapetsererarbeid ). BVN kan også brukes f.eks. av takstfolk og tekniske rådgivere som et hjelpemiddel i forbindelse med tilstandsvurdering av våtrom.
  • BVN angir krav til materialer og produkter som er vesentlige for våtrom i forbindelse med NBI Teknisk Godkjenning, og er dermed også et verktøy for produsenter av slike materialer eller produkter.
  • BVN er pensum i forbindelse med kurs som FFV holder for utøvere som er involvert i våtrom, se BVN 12.100
Ønsker du å komme i kontakt med oss?