Kurs

Bli sertifisert!

Formål

Fagrådets ideelle oppgave er å fremme det optimale våtrom.
Kurs gjennom Fagrådet for våtrom baserer seg på Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
Kjernen i Byggebransjens våtromsnorm er kunnskap, tverrfaglighet og prosjektstyring. For å få til dette står Fagrådet for våtrom ansvarlig for å sertifisere fagfolk og bedrifter ("Godkjent våtromsbedrift"-ordningen) i henhold til kursordningen som er beskrevet her.

Byggebransjens Våtromsnorm

Alle må ha tilgang til BVN når de går på kurs, og denne tilgangen må kursdeltakeren selv skaffe på forhånd. Kursdeltakere får 50% rabatt på første års abonnement (gjelder kun nye brukere).

Dersom kursdeltakeren eller bedriften har abonnement fra før kan de bruke eksisterende brukernavn/passord.
Dersom kursdeltakeren/bedriften ikke har abonnement fra før må dette bestilles hos SINTEF Byggforsk i god tid før kurset.

For å få kursrabatten, må du sende en skriftlig bestilling på e-post til kundeservice@byggforsk.no

Mer informasjon om BVN-abonnement og priser finner du her

Kurs

Fagrådet for våtrom tilbyr kurs gjennom våre forskjellige kursarrangører
Påmelding til kurs gjøres direkte hos kursarrangøren, der du ønsker å gjennomføre kurset. 

Kursbeskrivelser:

 • Grunnmodul

  Alle som ønsker sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, må først ha gjennomført grunnmodulen før man kan ta fagmodul og eksamen. Det vil si at grunnmodulen alene gir ingen sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, men grunnmodulen må være gjennomført før deltakelse på Modul A-C. FFV fastsetter og reviderer læreplanen for Grunnmodul våtrom.

 • Modul A – Utførelse

  Krav til fagarbeidere:FFV har fastsatt at fagarbeider som skal utføre arbeid i våtrom etter BVN må ha gjennomført og bestått Grunnmodul våtrom og fagkurset Modul A – Utførelse. Bestått eksamen gir sertifikat som fagarbeider for våtrom, innenfor vedkommendes fagområde. Ønsker en fagarbeider sertifisering innenfor flere fagområder, må vedkommende ha ny kursmodul (Modul A) for hvert fagområde. Fagarbeideren må også dokumentere faglige kvalifikasjoner for hvert fagområde.

 • Modul B – Ledelse av prosjektering og utførelse

  Krav til faglig leder:
  FFV har fastsatt at prosjekterende / faglig leder for våtromsarbeider iht. BVN må ha gjennomført Grunnmodul våtrom og Modul B – Ledelse av prosjektering og utførelse. Bestått eksamen gir sertifikat som faglig leder, og mulighet for bedriften å søke status som Godkjent Våtromsbedrift.

 • Modul C – Takst

  Krav til takstmann:
  FFV har fastsatt at personer som skal foreta kontroll/tilstandsanalyse av våtrom iht. BVN må ha gjennomført og bestått Grunnmodul våtrom og modul C – Takst. Bestått eksamen gir sertifikat som takstmann for kontroll/tilstandsanalyse av våtrom etter BVN og mulighet for bedriften å søke status som Godkjent Våtromsbedrift.

 • Modul D – Instruktør

  FFV har fastsatt at personer som skal holde kurs i fagmodulene i BVN må ha gjennomført instruktørkurs Modul D – Instruktørkurs. Bestått eksamen gir sertifikat som instruktør for de(n) fagmodulen(e) instruktøren selv har gjennomført.

 • Modul OD – Oppdateringskurs

  Oppdateringskurset er for alle som har sertifikat fra Modul A, B eller C.Deltakerne får mulighet for å oppdatere seg på nye metoder, endringer i utførelser, skadeerfaringer m.m.

  Fra 1. januar 2015 er deltakelse på oppdateringskurs i Modul A obligatorisk å gjennomføre hvert femte år. Kurset kan gjennomføres som vanlig kurs hos kursarrangør eller via internett.

  For å ta kurs via web kan du klikke her.

  Prisen på oppdateringskurs på nett er kr 1500,- + mva. Prisen på oppdateringskurs i klasserom vil variere. Ta direkte kontakt med aktuell kursarrangør for mer informasjon om dette.

  Det er lagt opp til en overgangsordning der alle med sertifikater datert før utgangen av 2012 oppdaterer disse innen utgangen av 2017.

  For Modul B og Modul C anbefales oppdatering hvert 3-5 år.

 • Informasjonskurs

  Informasjonskurs våtrom henvender seg til personer som ønsker/trenger informasjon om våtrom.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?