Modul C

Innhold og opptakskrav Modul C – Takst

Gjennomføring og innhold

Kurset går over 15 timer og inneholder:

  • skader og skadeårsaker
  • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
  • takstmannens oppdrag i tvistesaker
  • produkter, godkjenningsordninger og krav
  • byggemetoder og materialbruk, tidsepoker
  • tilstandsanalyser
  • kontroll av materialer, målemetoder
  • eksamen

Fagmodulen må være gjennomført innen ett år etter at grunnmodulen er avsluttet.

Opptakskrav

For å delta på kurs i Modul C må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man allerede ha våtromssertifikat i Modul A eller Modul B.

Dokumentert utdannelse som takstmann. Som minimum kreves avlagt prøve i Tilstandsanalyse av boliger (NS 3424) ved de enkelte takstskolene.

Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.

Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul C, tildeles kursbevis.
Takstmann som har bestått eksamen i Modul C, får sertifikat som takstmann for kontroll/tilstandsanalyse av våtrom etter BVN.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?