Bli med på Norsk Vannskadedag 2020

Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og VVSforum går sammen og arrangerer nytt seminar om vannskader og vannlekkasjer i bygg i henholdsvis Oslo 4. februar, Trondheim 10. mars, og Bergen 26. mars.

* Faglig påfyll om vanninstallasjoner til byggherrer

* Rådgivere som ønsker bedre forståelse av funksjonskravene i TEK17

* Rørleggere som vil unngå regresskrav fra forsikring.

– Målet er å bidra med kunnskap til alle aktører, slik at antall vannskader reduseres, forteller arrangørene.

Det er svært erfarne aktører som står bak fagseminarene. Rørentreprenørne Norge, Sintef, og Fagrådet for våtrom arrangerte Norsk vannskadedag i 2019, og i år har de også med seg VVS Forum og Direktoratet for byggkvalitet på laget. Vannskadedagen 2020 blir en felles møteplass for å belyse vannskadeproblematikken best mulig. 

Hva er årsaken?

Erstatningene etter vannskader og vannlekkasjer fortsetter å øke. I følge tall fra Finans Norge var det i løpet av tredje kvartal 2019 utbetalinger på totalt 3,5 milliarder, og prognosen for hele 2019 er på hele 4.8 milliarder. Et sentralt tema på vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før.

– Er regelverket og forskriftene for kompliserte?
– Er det dårlig håndverk og utførelse?
– Er dokumentasjonen om hva som egentlig er årsakene til vannskader problemet?

Mange hevder dessuten at statistikkene som forsikringsbransjen presenterer er for dårlige, og sier egentlig ikke hva de direkte årsakene til vannskadene er. Det kan også være et problem for å angripe vannskadene på en god og riktig måte. Vi vet forsikringsbransjen er på jakt etter bedre statistikk på vannskader, men når kommer det?

Program og påmelding finner du her

Spennende program

Arrangørene lover et spennende program, og med både utførende, rådgivere, byggeiere, forsikring, RørNorge, Sintef, FFV, DiBK og andre aktuelle aktører som foredragsholdere, er målet at bransjen skal komme videre i debatten om vannskadeproblemene.

– Tanken med den formen seminaret legges opp til, er å skape en kortere vei fra de utførende, byggeiere og rådgiverne til myndighetene, samt de som er med i prosessene rundt regelverk og forskrifter. Det trengs å skape forståelse fra begge sider for problemene, og løfte frem frustrasjonen som mange møter i hverdagen. Skal bransjen som helhet komme videre, trengs det samarbeid på tvers, og det må være åpenhet og villighet til å løse utfordringene i fellesskap, påpeker de.

Noen av temaene som blir belyst er:
* Vannlekkasjer: Regelverk, anvisninger og utførelse. Er vi på samme planet?,
* Hvem sitter igjen med Svarteper? Er det den som er best på regelverket som vinner hver gang?
* Prosjektering og utførelse av egne løsninger som tilfredsstiller funksjonskravet i TEK17.
* Hvorfor er innbyggingssisterner behandlet så detaljert i forskriften – hva er bakgrunnen for dette kravet?
* Hva er vannskadesikre og utskiftsbare installasjoner?
* Vannskadesikkerhet – Erfaringer og krav fra Undervisningsbygg KF

Foredragsholderne
Rekken av dyktige foredragsholdere er lang. Felles for alle, er at de er sentrale stemmer på ulike nivåer i verdikjeden. Så langt er følgende på plass:

Roy Frivoll, Avanor Eiendomsforvaltning
Grete Kjeldsen, Muliticonsult
Ole Hugo Sandvik, Undervisningsbygg
Håvård Tjessem, Sig.Halvorsen AS
Gjensidige forsikring
Bjørn Grimsrud, FFV
Lars Erik Fiskum, Sintef
Knut Helge Sandli, DiBK
Rørleggerbedrift
Arkitektfirma

– Norsk Vannskadedag 2020 har som målsetting å bidra med kunnskap til alle aktører i rørbransjen, slik at antall vannskader reduseres. Vi håper flest mulig ser på viktigheten av en slik arena, og at vi felleskap med alle aktørene i bransjen kan gjøre en innsats for å begrense antall vannskader, det må til, sier arrangørene.

Velkommen til Vannskadedagen 2020 i Oslo, Trondheim eller Bergen!

Ønsker du å komme i kontakt med oss?