Norsk Vannskadedag 2021

Etter vellykkede vannskadeseminarer i 2019 og 2020, og en lengre pause, kan endelig Rørentreprenørene Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet og VVSforum, sammen igjen ønske velkommen til nytt seminar om vannlekkasjer fra rørinstallasjoner i bygg.

Vi må finne løsninger sammen

I Tromsø 30. september, og i Bergen 28. oktober, samles ekspertise fra hele verdikjeden for å diskutere vannskadeproblematikken i Norge anno 2021. Du er hjertelig velkommen til å bli med!

Fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, er møteleder for arrangementet. - Samarbeidet om dette seminaret er kjempeviktig, slik at alle i bransjen kan få en felles forståelse av regelverket, og at vi dermed kan finne løsninger sammen, sier han.

Meld deg på her

Årsaker et sentralt tema

Erstatningene etter vannskader og vannlekkasjer fortsetter å øke, viser tall fra forsikringsbransjen. Tall fra Finans Norge viser at etter første halvår av 2020 var nesten 33.000 vannskader meldt inn fra private hus, leiligheter og hytter. Erstatningene var på hele 1,4 milliarder kroner, en økning på to prosent sammenlignet med samme periode året før.

Et sentralt tema på vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene fortsetter å vokse, og det i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før.

- Er regelverket og forskriftene for kompliserte?
- Er det dårlig håndverk og utførelse?
- Er dokumentasjonen om hva som egentlig er årsakene til vannskader problemet?

 Se program og foredragsholdere her

Dette får du høre om

– Vi ønsker vi å skape en kortere vei fra de utførende, byggeiere og rådgiverne til myndighetene, samt de som er med i prosessene rundt regelverk og forskrifter, sier arrangørene.

Foredragene vil dekke temaer som:

- Regelverk, anvisninger og utførelse. Er vi på samme planet?
- Prosjektering og utførelse av egne løsninger som tilfredsstiller funksjonskravet i TEK17.
- Den som er best på regelverket vinner? hver gang. Men hvem sitter igjen med Svarteper?
- Skal man få redusert antall vannskader i norske bygg, må det samarbeides og jobbes mer tverrfaglig enn det gjøres i dag! 
- Hva er vannskadesikre og utskiftbare installasjoner?
- Hvorfor tar rørleggerbedriftene på seg mer ansvar enn de burde gjøre?
- Hvordan fungerer TEK? Kan TEK ta hensyn til bransjens ønsker?
- Hva dekker ansvarsforsikringen og hvilke sikkerhetsforskrifter gjelder?

- Med økende byggefeil øker også kravene. Med økte krav øker også avstanden mellom de faglige ansvarlige og byggeplassen. Hvorfor er det slik? Hva kan vi gjøre?

Mye bransjekunnskap

Arrangørene har samlet et godt knippe av kunnskapsrike bransjefolk, og det er flere kjente bransjenavn å finne på listen over årets foredragsholdere: 

Roy Frivoll, Avantor Eiendomsforvaltning

Arne Hansen, Vinger Takst og Byggvurdering

Lars-Erik Fiskum, Sintef

Håvard Tjessem, Sig. Halvorsen AS

Knut Helge Sandli, DiBK

Lasse Vold, Gjensidige,

Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom

Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge

Økt kunnskap for alle

– Norsk Vannskadedag 2021 har som målsetting å bidra med kunnskap til alle aktører i rørbransjen, slik at antall vannskader reduseres. Vi håper flest mulig ser på viktigheten av en slik arena, og at vi felleskap med alle aktørene i bransjen kan gjøre en innsats for å begrense antall vannskader. Det må til.

Vil du ha førstegangsinformasjon om disse viktige temaene, bør du sikre deg plass og melde deg på her!


Har dere spørsmål til seminaret, ta bare kontakt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?